Willekeur ontheffing bestemmingsplannen

0 reacties

Ik heb 2.5 jaar geleden een aanvraag ingediend om een kamer op een garage aan te leggen. Pas na 1.5 jaar volgde de officiele afwijzing; geen ontheffing vh bestemmingsplan. De hoorzitting na ons bezwaar bleek een juridisch onderonsje tussen de 3 juristen van de commissie en de juriste die de gemeente vertegenwoordigde. De laatste kreeg in weerwil van AWB en Handreiking Bezwaarschriften en ondanks mijn directe bezwaar, uitgebreid de kans om nieuw ingebrachte documenten (foutief) toe te lichten. Het advies van de commissie om ons bezwaar af te wijzen werd door het college van B&W naadloos overgenomen.
Een beroep leek op basis van de jurisprudentie kansloos aangezien de rechter zou terugverwijzen naar de discretionaire macht van het college om bestemmingsplannen al dan niet te ontheffen. Mijn klacht over de gehele procedure werd door het college nauwelijks inhoudelijk behandeld.
Voortschrijdend inzicht leert dat er nog meer tijdens het proces van aanvraag, bezwaar en klacht is misgegaan. Daarnaast is in onze gemeente Lansingerland recent een wethouder opgestapt mede ivm belangenverstrengeling; zijn architectenbureau kreeg vele opdrachten binnen de gemeente en m.i. kregen deze en vergelijkbaar grote projecten in gevoelige gebieden steeds ruimhartige medewerking van gemeente en college. Ontheffen van bestemmingsplannen was dan of geen probleem of er werd voor 1 kavel een nieuw bestemmingsplan gevormd.
Het college verwijst steeds naar beroepsrechter danwel ombudsman. In het kader van de integriteitstoets van de wethouder kon blijkbaar ook alleen de externe visie van BING duidelijkheid geven.
Mijn vragen: De beroepstermijn van 6 weken is reeds lang verlopen. Bestaat er gezien de ruime informatie die pas na die periode bekend is geworden een mogelijkheid om alsnog in beroep te gaan?
Of kan de ombudsman een alternatief bieden?

Michel Los, Bergschenhoek

woensdag 21 november 2012