Duidelijkheid over koopcontract

1 reactie

Beste,

Wij hebben een hond gekocht bij een erkende fokker met alle 'papieren' van de wettelijke eisen van het nederlandse fokbeleid. Nu zo'n 11 maanden later blijkt onze Labrador een erfelijke ziekte genaamd EIC (Exercise Induced Collapse) te hebben. Volgens de wet is het niet verplicht om op de aandoening een DNA test af te nemen als fokker.

Na enig onderzoek hebben wij vernomen dat de fokker weldegelijk aansprakelijk gesteld kan worden, echter hebben wij een koopcontract getekend en zouden wij graag een bevestiging krijgen van iemand met juridische ervaring.

In koopcontract staat letterlijk onder paaragraaf 7; aansprakelijkheid verkoper

Verkoper heeft er alles aan gedaan om een gezonde hond te fokken. De gezondheid van beide ouderdieren is voor zover bekend optimaal.
Mochten er zich desondanks gebreken openbaren die de gezondheid of welzijn van de hond ernstig schaden en welke zich voordoen voordat de hond de leeftijd van 1 jaar,
dan is in dit geval de verkoper aansprakelijk, mits dit word vastgesteld door minstens 2 verschillende dierenartsen, en 1 dierenarts van de verkoper, dat vorenbedoeld gebrek een erfelijke oorzaak heeft. Na constatering van een gebrek dient dit binnen 5 werkdagen aangetekend gemeld te worden bij de verkoper met bewijsstukken en eventueel rontgenfoto's.
Wordt dit nagelaten dan vervallen alle rechten uit artikel 8(ontbinding overeenkomst).

Nu mijn vraag:
Klopt het, als wij het goed begrijpen, dat de gebreken zich moeten voordoen binnen 1 jaar en dat 3 dierenartsen het moeten bevestigen dat de gebreken zich voordoen voor de leeftijd van 1 jaar is bereikt?
En NIET dat de gebreken zich moeten voordoen binnen 1 jaar en dat OOK de 3 dierenartsen binnen 1 jaar het moeten bevestigen?

Datum DNA uitslag van erfelijke aandoening: 10-04-2014
Datum dat hond leeftijd van 1 jaar bereikt: 16-04-2014

Wij hebben op 11-04-2014 de fokker op de hoogte gebracht door telefonisch contact, 2 e-mails en een aangetekende brief verstuurd met DNA uitslag als bewijsstuk van 1 dierenarts.

De hond heeft dus bijna de leeftijd van 1 jaar bereikt, vandaar onze vraag of de 3 dierenartsen het moeten bevestigen binnen 1 jaar of alleen de aandoening bekend moet zijn binnen 1 jaar?

Alvast bedankt voor de reacties,
Arno en Charisse

zondag 13 april 2014