Aanvang klachttermijn van art. 7:23 lid 1 BW

1 reactie

Goedemiddag,

Ik vraag mij af of ik de klachttermijn van art. 7:23 lid 1 BW heb overschreven. Hieronder zal ik kort de situatie samenvatten. Ik zal hier niet de exacte data van alle feiten prijsgeven, voor het geval dat de wederpartij op dit forum rondkijkt.

Ik heb als consument bij een garagebedrijf een occasion gekocht. De auto stond echter binnen de wettelijke garantietermijn al stil. Een dag later is de auto naar een nabijgelegen garage gesleept. Wegens tijdsgebrek van de garage waar mijn auto op dit moment stond, kon pas na een tijd worden vastgesteld dat er een storing in de automatische versnellingsbak aanwezig was. De wettelijke garantietermijn was op dit moment verlopen. Omdat de garage niet precies vast kon stellen wat de storing inhield, werd gemeld dat de auto voor nader onderzoek naar een in mijn automerk gespecialiseerde garage moest worden gebracht. Hierbij werd mij medegedeeld dat de schade €100 zou kunnen zijn, maar in het ergste geval zou kunnen oplopen tot €2000.

Na onderzoek van de gespecialiseerde garage is geconstateerd dat de versnellingsbak dusdanig was beschadigd dat deze moest worden vervangen. In totaal zou dit mij €1900 gaan kosten.

Vervolgens heb ik voor advies het Juridisch Loket gebeld. Zij adviseerden mij om onder andere de garage waar mijn auto stond, schriftelijk te laten bevestigen dat mijn auto op de betreffende datum bij de garage is gebracht en hen hierna nogmaals te bellen. Toen ik deze brief heb ontvangen, inmiddels stond mijn auto 3 maanden stil, heeft het Juridisch Loket mij geadviseerd om de verkoper in gebreke te stellen.

De verkoper beroept zich echter op art. 7:18 lid 2 en art. 7:23 lid 1 BW. Dat de schade zich binnen zes maanden heeft geopenbaard is schriftelijk bevestigd door de garage, dus daar maak ik mij geen zorgen over.

Mijn vraag is nu echter, wanneer gaat de termijn van 7:23 in?
"De koper kan er geen beroep meer op doen dat hetgeen is afgeleverd niet aan de overeenkomst beantwoordt, indien hij de verkoper daarvan niet binnen bekwame tijd nadat hij dit heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, kennis heeft gegeven."

Ik ben van mening, dat op het moment dat de auto stilstond, ik nog niet op de hoogte was van het gebrek. Namelijk, dit had allerlei andere oorzaken kunnen hebben. Zo was geen sprake van wanprestatie geweest, wanneer de garage had geconstateerd dat de schade door mijn eigen toedoen is veroorzaakt. De reden dat ik er op dit moment, of op het moment dat werd ontdekt dat de schade zich in de automaat bevond, niet naar verkoper ben gestapt, is dat ik van een schade van een laag bedrag geen zaak wilde maken. Ook neem ik aan dat mij geen verwijt kan worden gemaakt dat het onderzoek naar de schade zo lang heeft geduurd. Kortom, mij lijkt dat het moment dat ik heb ontdekt dat de zaak niet aan de overeenkomst voldoet, het moment dat mij is medegedeeld dat de versnellingsbak dusdanig was beschadigd dat deze moest worden vervangen.

Ik hoop dat ik hiermee voldoende informatie heb gegeven over mijn zaak. Graag hoor ik wat uw mening of advies hierover is. Tevens zou ik het op prijs stellen als iemand een schatting van het oordeel van een rechter zou zijn met betrekking tot het al dan niet overschrijden van de klachttermijn.

Bij voorbaat dank.

vrijdag 15 januari 2016