Geneesmiddel vs. cosmetisch product en de rol van de apotheek daarbij

0 reacties

Definities:
Geneesmiddel = Een middel dat een kwaal geneest door invloed te hebben op de aard en oorzaak van de kwaal.
Cosmetisch product = Een middel dat de kwaal niet aanpakt, maar slechts camoufleert, dus de uiterlijke verschijningsvorm van de kwaal uit het zicht onttrekt.

Constatering:
Er bestaat een middel X (naam wil ik niet noemen) dat belooft pigmentvlekken in de huid na X weken te verwijderen (niet te camoufleren!) door deze vlekken, die diep in de huid liggen, te genezen. Het middel wordt aan de man gebracht als "cosmetisch product" en niet als "geneesmiddel", maar draagt wel de belofte van genezing van een kwaal mee. Ook is het middel nogal prijzig.
Ten slotte is het zo dat niet minder dan apotheken in het land (m.a.w. een instituut met maatschappelijke verantwoordelijkheid en integriteit; i.t.t. bijvoorbeeld een drogist of een reguliere winkel) dit middel scrupuleus aan de man brengen onder de categorie "cosmetica".
De apotheken, die ik geconsulteerd heb, zijn zich er van bewust dat de werking, de effectiviteit en het beloofd resultaat niet gestoeld is op enig (medisch) bewijs. Toch brengen zij dit aan de man omdat zij zich gerechtvaardigd voelen door (1) de term "cosmetica" (2) hun commerciële contract met de fabricant. Dat door de fabricant en, subsidiair, door de apotheek gecoqueteerd wordt met de boute belofte dat het middel de kwaal zou genezen vindt de apotheek niet relevant i.h.k.v. "misleiding", "kwakzalverij", "schade aan gebruiker".
Schade:
De schade dat dit middel kan berokkenen ligt in het volgende:
- De prijs van het middel. (Je krijgt ook je geld niet terug van de apotheek als het middel niet gewerkt heeft!)
- De niet nagekomen belofte.
- Het feit dat kennelijk de apotheek zich, willens en wetens, om commerciële redenen, laat verleiden tot het verstrekken van diensten aan een commercieel bedrijf (t.w.: het aan de man brengen van dubieuze middelen en fout advies aan de klant), om geldelijk gewin. (In de politiek heet dat "corruptie").
NB: De klant verkeert meestal in een kwetsbare positie, m.n. als gaat om een laatste stroohalm, en is per definitie een gewillig slachtoffer die tegen zichzelf beschermd moet worden door een integer lichaam (in dit geval de apotheek!).
Vragen:
1. Kan de apotheek, vanuit haar maatschappelijke rol en verantwoordelijkheid, beticht worden voor één of meerdere van de volgende zaken:
a. Willens en wetens promoten van kwakzalvende middelen ?
b. en/of misleiding ?
c. en/of corruptie?
2. Kan de apotheek en fabrikant vervolgd worden door beloftes te uiten waarvan het maar zeer de vraag is of die worden nagekomen?
3. Hoe zit het met het recht op geld terug? (Niet alleen juridisch, want papier is geduldig en recht hebben is niet recht krijgen, maar wat WÉL, in de practijk, kans van slagen heeft om er tegen iets te beginnen).
4. Mag een "cosmetisch product" beloftes doen die een geneesmiddel eigen zijn? Zo ja, wat is tegen deze kromme situatie aan te doen?

zaterdag 20 oktober 2012