Geschil met bouwbedrijf. Hoe los ik dit op?

15 reacties

2,5 jaar geleden is ons huis vanwege medische redenen verbouwd. Er is ook een nieuwe badkamer gemaakt op de begane grond, naast de woonkamer. Nu is er gebleken dat er door een lekkage in de badkamer water onder de muur de woonkamer in gelopen is. Na de ontdekking van deze waterschade hebben wij gelijk de verzekering gebeld. Er is een expert langs geweest die zijn bevindingen op papier heeft gezet. Er staat; na onderzoek is gebleken dat de lekkage een gevolg is van slechte kitvoegen van het doucheputje. Daarnaast zit er onvoldoende voeg tussen de tegels, hierdoor blijfter water op de voeg staan wat lekkage kan veroorzaken. U heeft destijds de werkzaamheden laten uitvoeren door een aannemer. Na 2,5 jaar mogen de kit en/of vloervoegen nog geen schade veroorzaken. Het bouwbedrijf is echter van mening dat de oorzaak van de lekkage bij ons zelf ligt. Na overleg met hun verzekering is hun standpunt dat het loslaten van de kitranden kan komen door hardhandige schoonmaak met agressieve middelen. Er is niemand van deze verzekering wezen kijken dus ik vraag me af waar ze hun mening op baseren Ze hebben uit coulance, zoals ze zelf zeggen, wel het probleem opgelost en zijn ook bereid een gedeelte van de schade te betalen. maar wij willen natuurlijk dat alle schade vergoed word en ook eventuele vervolgschade! Onze zaak ligt bij rechtsbijstand. De advocate die ons toegewezen is heeft haar twijfels over een voor ons succesvolle afloop. Zij denkt dat omdat de lekkage al verholpen is er geen onafhankelijk onderzoek meer plaats kan vinden en het dus onduidelijk zal blijven wie de lekkage veroorzaakt heeft. Het is hun verzekering tegen onze verzekering. Maar de bevindingen van onze verzekering zijn ergens op gebaseerd, nml onderzoek door een expert voor het oplossen van het probleem. De bevindingen van hun verzekering zijn uit de lucht gegrepen. Het kan toch niet zo zijn dat beide meningen even zwaar tellen? toch ?

woensdag 18 maart 2015