Gevolgschade

1 reactie

Enige tijd geleden heb ik een nieuwe gashaard aangeschaft. Ik heb zelf een installateur gezocht en deze de haard tegen normaal tarief laten aansluiten.
Na installatie bleek er een defect aan de haard te zijn, waarschijnlijk als gevolg van transportschade. De leverancier was bereid de defect haard te vervangen door een nieuwe. Tot zover geen probleem.
Echter, ik heb opnieuw de installateur de nieuwe haard moeten laten aansluiten. Volgens mij zijn de kosten van deze tweede installatie voor rekening van de leverancier, immers er is hier sprake van gevolgschade. De leverancier is het hier mee oneens en wil de installatie niet vergoeden.
Wat is uw mening?

donderdag 25 oktober 2012