Opnemen van eigen gesprek met iemand anders om bewijs te hebben over gemaakte mondelinge afspraken

8 reacties

Als ik artikel 139a lid 1 sub 1 en 2 van Wetboek van Strafrecht goed interpreteer (bron: http://wetten.overheid.nl/zoeken_op/BWBR0001854/TweedeBoek/TitelV/Artike... ), dan staat daar dat ik mijn EIGEN (telefoon-)gesprekken met anderen (in een woning, besloten lokaal of erf wordt gevoerd) opzettelijk mag opnemen.

Ik vraag mij echter het volgende af:

1. Dit wetsartikel gaat over uitzonderingen op strafvervolging. Maar betekent het dat ik het juridisch ook mag doen?

2. Zo niet:

a. waarom mag bijvoorbeeld een TROS Radar wel heimelijk EIGEN telefoongesprekken met iemand anders wel opnemen? (Kijk maar naar uitzendingen van TROS Radar, Kassa!, etc.)

b. welk instrumentarium heb ik c.q. welke weg moet ik bewandelen om mijn bewijs rond te krijgen t.a.v. een niet nagekomen mondelinge afspraak, wanneer diegene het niet schriftelijk wil vastleggen/bevestigen.

3. Is deze opname als bewijs (bijvoorbeeld van een niet nagekomen mondelinge afspraak) ontvangkelijk?

Bij voorbaat dank.

maandag 28 november 2011