recht in de regio: kwestie Shell installatie onder huis en tuin

0 reacties

In de middaguitzending van Recht in de Regio van maandag 18 mei 2015 is aan de orde geweest, dat een klager bij het graven in zijn tuin op een Shell installatie is gestuit, welke installatie ook onder zijn huis liep. Volgens mij kan de koop van een huis met toebehoren worden ontbonden, als er sprake is van dwang, dwaling of bedrog. Dat punt is niet aan de orde geweest. Waarom niet? Het kan zijn, dat de verkoper wist van die installatie. Dan is er sprake van bedrog. Anders was er mogelijk sprake van dwaling?

Volgens mij moet de Shell de installatie op kosten van Shell verwijderen of laten verwijderen. Of zie ik dat verkeerd? En wanneer is de installatie geplaatst? Wie was toen de eigenaar van de grond? Ik neem aan, dat Shell dat was. Die had bij de verkoop de installatie toen moeten verwijderen. Dat is niet gebeurd. Dus Shell moet volgens mij voor de kosten opdraaien.

dinsdag 19 mei 2015