Vordering voor extreem hoog gasverbruik a.g.v. foutieve aansluiting verwarmingsketel

0 reacties

In 2003 heeft een erkende leverancier van verwarmingsketels, de aanvoer- en retourleiding van het water bij de verwarmingsketel verkeerd om aangesloten. In november 2013 is deze foutieve aansluiting door een ander bedrijf geconstateerd.
Als gevolg van de foutieve aansluiting had ik de afgelopen 10 jaar uiteraard een extreem hoog gasverbruik en kreeg ik mijn maisonnette niet voldoende verwarmd. Ik heb 10 jaar lang gezocht naar de oorzaak van dit extreem hoge gasverbruik.
Het verwarmingsbedrijf heeft inmiddels gelukkig hun fout erkend en wil een schikking treffen.
Ik heb hierover contact gehad met dit bedrijf.
Ik heb voor een aantal 'posten' een schadevergoeding gevraagd, met een aantal posten gaat het bedrijf akkoord, met andere niet. Sommige mijn inziens terecht, andere onterecht.
Zo gaan ze niet akkoord met de volgende 2 posten waarbij ik mijn twijfels heb. Graag uw mening!
Vergoeding kosten serviceabonnement:
Uitleg: Ik heb de afgelopen 10 jaar in totaliteit een bedrag van 1700 euro betaald (ongeveer 13 euro per maand) voor een serviceabonnement. Ik heb elke 3 jaar dat ze de ketel kwamen controleren, mondeling aangegeven dat ik een extreem hoog gasverbruik had. De betreffende medewerker gaf altijd aan dat de oorzaak niet bij de ketel lag. Helaas heb ik hier nooit een schriftelijke bevestiging van gevraagd...
Het verwarmingsbedrijf geeft als reden aan om deze kosten niet te vergoeden: "Wij hebben adequaat gereageerd op alle serviceverzoeken van u en hebben ook het onderhoud correct uitgevoerd, waarmee wij al onze verplichtingen zijn nagekomen". Mijn vraag is dus. Kan ik deze kosten wel terugeisen? (Mijns inziens neem ik hiervoor geen serviceabonnement!)
Immateriële schade
Zoals ik al aangaf heb ik de afgelopen 10 jaar doorgebracht in een woning die niet comfortabel te verwarmen was. In de zomer is dit geen probleem, vanaf september / oktober wel! Behalve dat ik mijn maisonnette bij buitentemperaturen onder de 5 graden celsius niet te verwarmen kreeg, duurde het 2 uur voordat mijn woonkamer op de gewenste temperatuur was! Helaas overdrijf ik niet!
Ik heb voor het 10 jaar doorbrengen in een niet comfortabel te verwarmen maisonnette, een bedrag gerekend van 1700 euro voor immateriële schade.
Het verwarmingsbedrijf geeft als reden aan om deze kosten niet te vergoeden: "U gaf aan de hoogte van immateriële schade niet te kunnen onderbouwen, Wij zullen deze derhalve niet vergoeden". Mijns inziens is deze 1700 euro nog veel te laag! Dit bedrijf heeft mij tenslotte zowel letterlijk als figuurlijk, 10 jaar lang in de kou laten zitten!
Ook hier weer de vraag, kan ik een (immateriële) vergoeding eisen voor het 10 jaar lang doorbrengen in een niet te verwarmen woning?
Ik dank u voor u antwoord! groet, Miranda

donderdag 21 augustus 2014