Mag een rechter zomaar beslag leggen op een zeilyacht en zonder mij te dagvaarden aan de eerste eigenaar terug geven?

14 reacties

Even in het kort. Ik heb van iemand in Duitsland een zeiyacht gekocht. Ik heb het zeilyacht alvorens gezien. Onder de waterlijn was niets te zien. Duitse eigenaar had onder de waterlijn nieuwe antifouling geschilderd.
Het boot is op afbetaling gekocht. in mei ging ik het boot in Duitsland ophalen. Het lag nu in het water. Ik heb aan de eigenaar het maandbedrag Euro 1.000,-- betaald. Tijdens het starten van de motor kwam het eerste probleem. De waterpomp was lek en ook de koppakking. Ik heb dit in Kiel dezelfde dag nog laten repareren. De eigenaar vertelde mij bij het eerste bezoek dat de motor compleet nagekeken was. Dus dit klopte al niet.
Toen ik tijdens het zeilen achter op het dek zat, keek ik naar voren naar de boegspriet. Ik zag dat deze scheef stond. Ook het dek was niet meer goed in lak. Later zag ik, dat de complete reeling londer dek lek was. De verstaging was geraveld.
Toen ik in nederland bij Tacozeil aankwam, heb ik aan de yachthavenmeester gevraagd of hij even naar deze boot wilde kijken. Het was een schok voor mij. Van de mastvoet was 1 moer gebroken en de andere was er niet. Dus de mastvoet zat vast met twee schroeven. De complete lakverf en de antislipverf was verweert. In de kielruimte bevond zich water., etc etc.
Tijdens een onderzoek door een expertiesebureau is ook gebleken, dat het ship onder der waterlijn incl. vol met osmose was aangetast. Ik heb dus de eigenaar gebeld en deze is dan enkele weken later naar Lemmer gekomen. Hij was accoord met de renovatie en schorste de afbetaling, tot aan de dag dat de boot klaar was. De gehele boot is gerenoveerd. Nieuwe boegspriet, nieuwe reeling met draad, nieuwe mastvoet, nieuwe verstaging, nieuwe verliching voor buiten en binnen, Het complete hout voor interieur is vernieuwd, de kussenbekleding, motor gereviseert, nieuwe slangen, motorruimte geisoleerd, complete nieuwe apparatuur, osmosebehandeling etc etc. Totale kostprijs Euro 36.978,--
Ik wilde in groningen een astroomaggregaat kopen voor deze boot. Ik ben derhalve naaar Groningen gevaren en heb de boot bij de installateur in zijn haven gebracht. Ben hiernaa naar mijn werk gegaan. Ik ben internationaal chauffeur en ben soms maanden van huis.
Toen ik na 3 mnd. terug kwam naar Groningen en naar de haven ging, was de boot niet meer in de haven. Ik ben toen naar de eigenaar van de boot gegaan. Heb gevraagd waar mijn boot is. Ik kreeg te horen, dat er beslag op deze boot was gelegd en de boot is terug naar de eerste eigenaar. Ik belde de eigenaar op, maar zonder succes. Telefoon was gesloten.
Toen naar de politie gegaan in Groningen en gevraagd of zij iets wisten van een inbeslagname. Ja, zij wisten iets. De eigenaar kwam met een brief van een deurwaarder dat Justitie bevolen had om het boot terug te geven aan de eerste eigenar.
Ik ben van allen niet op de hoogte geweest. Justitie heeft mij nooit opgeroepen of hiervan op de hoogte gesteld ook niet de deurwaarder. Iets later hoorde ik van iemand, dat de deurwaarder aan Justitie had verteld, dat ik geen adres heb en ook niet opvindbaar was. De vorige eiganaar heeft door een vriend een vals taxatierapport hebben laten opmaken met als conclusie, de boot verkeerd in slechte staat.. Ook dit heeft de rechtbank niet nagetrokken.

Ik wil nu mijn Euro 36.978,-- terug. De boot is inmiddels verkocht aan de vriend, welke dit taxatierapport heeft opgemaakt.

Was Justitie bevoegd om de boot in beslag te nemen en zonder mij uit te nodigen voor de zitting, de boot terug te geven aan de eerste eigenaar. De boot heb ik trouwens laten registreren in het scheepsregister voor een lening van Euro 20.000,--.

Is een Duitse eigenlijk bevoegd om zomaar in nederland te gaan procederen?

Wie kan ik nu aansprakelijk stellen voor de geleden schade?

vrijdag 10 juni 2011