Overlijden Vader testament nooit geopend, pas na overlijden moeder in verzorgings tehuis, hierdoor kindsdeel niet opgevraagd!

0 reacties

Vader Overleden ~2001
Moeder naar verzorgings tehuis ~2004
Officieel Bewindvoerder (zonder opvragen testament vader)
Officiele verkoop Huis 2009 met toestemming rechtbank (vermogen > 200000 euro)
Onlangs Moeder overleden.

Tijdens afhandeling op testament uit 1993 van ouders gestoten.
Buiten langevende clausule bevat dit testament een zeer duidelijke clausule:
- als een van de partner in verzorging tehuis wordt opgenomen het wettelijk erfdeel direct kan worden opgevraagd ergo in schuld kan worden omgezet.

-kindsdeel niet opgevraagd wel mogelijk conform Testament, moeder wel in verzorgings tehuis
-Sinds 2004 is hier fiscaal (invullen belastingen) nooit rekening meegehouden
-In nwe 2011 ANWBZ regeling is door het hoge vermogen het hoge ANWBZ tarief betaald. Dus feitelijk is er veel te veel betaald.

Heeft het zin en kan er met terugwerkende kracht nog belasting / ANWBZ technisch gerepareerd worden.

Alvast bedankt,
Mvg Jan

donderdag 10 april 2014