Blog

De buren hangen beveiligingscamera’s op, een inbreuk op mijn privacy!

Forumgebruiker Heibel voelt zich constant begluurd. De buren hebben een bewakingscamera opgehangen en filmen ook een deel van zijn erf. Bovendien nemen ze ook zijn gesprekken op. Al zijn doen en laten wordt vastgelegd. Op ons forum stelde Heibel dan ook de vraag: Kan ik aangifte doen van het aantasten van onze privacy, het hinderlijk volgen en vastleggen van onze gedragingen en daarnaast het zonder onze toestemming opnemen van beeld en spraak?

Niels Winters, juridisch adviseur bij ICTRecht, vertelt het hoe en wat van beveiligingscamera’s en geluidsopnames.

Mogen de buren een beveiligingscamera ophangen?
“Het ophangen van een beveiligingscamera an sich is niet verboden,” begint Winters, “maar dat betekent uiteraard niet dat je zomaar op iedere plek een camera kan plaatsen.” Er gelden namelijk specifieke verboden, legt Winters uit. “Op grond van de wet mag je bijvoorbeeld geen vaste camera plaatsen zonder dat dit wordt aangekondigd aan diegene die gefilmd kan worden.” Je kunt de camera bijvoorbeeld kenbaar maken door een bordje op te hangen. Dit staat je dan toe om je eigen terrein en openbaar terrein te filmen. “Maar,” vult Winters aan, “ook al heb je een bordje geplaatst, dan nog zal je rekening moeten houden met de rechten van de gefilmde persoon.”

Mogen mijn buren mijn erf filmen?
“Strafrechtelijk gezien mogen de buren jouw erf filmen met een beveiligingscamera, zolang de videocamera maar duidelijk zichtbaar is,” vertelt Winters. Maar dit alleen geeft de buren nog niet het recht al jouw handelen vast te leggen. “Het recht op privacy speelt hier namelijk een grote rol,” legt Winters uit. “Wanneer je wordt gefilmd op je eigen erf of in je eigen woning, word je namelijk beperkt in de persoonlijke levenssfeer.” Hoewel het filmen dus niet direct verboden is bij wet, weegt het recht op privacy hier dus zwaarder.

Mogen de buren geluidsopnames maken?
“Het opnemen van geluid is in principe ook niet direct verboden,” gaat Winters verder. Zo mogen de buren wel een gesprek opnemen waar ze zelf deel van zijn, en de opname gebruiken als bewijs in een rechtszaak, ongeacht of ze toestemming hebben gekregen voor de opname of niet. “Wanneer de buren een gesprek opnemen waar ze zelf niet bij zijn, is het wel verboden op grond van de wet,” stelt Winters hier tegenover. Wanneer de buren gesprekken van je opnemen waar ze zelf geen deel van zijn, is er dus sprake van illegaal afluisteren.

Wat kun je doen als de beveiligingscamera van de buren jouw terrein filmt?
Je mag de beveiligingscamera van de buren verblinden of tegenwerken, zolang je hierbij binnen de grenzen van de wet blijft. “Dat betekent onder andere dat je de camera niet mag vernielen of vervreemden,” verduidelijkt Winters. Daarnaast zijn er ook enkele juridische stappen die je kunt maken tegen de beveiligingscamera.

Strafrechtelijke procedure
Wanneer de buurman gebruik maakt van een verborgen camera om jouw woning te filmen, is het mogelijk hier aangifte tegen te doen. “Maar,” zegt Winters, “wanneer de camera aan de gevel van de woning hangt, is er in mijn ogen geen sprake meer van een verborgen camera.” Alleen als je niet weet dat er een camera aanwezig is op het moment van de opnames, kun je hier aangifte tegen doen. “Daarnaast,” gaat Winters verder, “is het mogelijk om aangifte te doen van stalking in het geval de buurman iets wil afdwingen.”

Je kunt aangifte doen van de geluidsopnames, maar slechts bij bepaalde situaties. “Je kunt aangifte doen van de opname van geluid, wanneer de opname zonder toestemming was en degene die het heeft opgenomen niet bij het gesprek aanwezig was,” aldus Winters. Als diegene die het gesprek opneemt zelf aanwezig is bij het gesprek, is er geen sprake van een strafbare gedraging en is aangifte dus niet mogelijk.

Civiele procedure
“Voor een aantasting van privacy is er niet een directe mogelijkheid tot aangifte, er moet namelijk altijd een strafrechtelijke grondslag liggen aan deze aantasting en die is er niet altijd,” vertelt Winters, “maar het is wel mogelijk een civiele procedure op te starten.” Je begint dan zelf een rechtszaak tegen de buurman. Dit kan er eventueel voor zorgen dat de gemaakte beelden niet gepubliceerd worden, dat de camera verwijderd moet worden, of dat je een schadevergoeding krijgt. Winters plaatst wel een kanttekening bij deze maatregel: “In tegenstelling tot een strafrechtelijke procedure, is het starten van een dergelijke procedure niet zonder kosten.”


Samenvattend moeten de buren duidelijk kenbaar maken dat er een beveiligingscamera is, en mogen zij geen gesprekken opnemen waar zij zelf geen deel van zijn. Wanneer dit wel het geval is, kun je hier aangifte tegen doen. Maar voor de aantasting van privacy, waarbij de buren strafrechtelijk niets verkeer doen, moet je zelf een civiele procedure starten.

Voel jij je ook bespied door je buren, of heb je een ander buurconflict? Stel je vraag op ons forum of bekijk fragmenten over soortgelijke conflicten.