Blog

Garantie in Nederland: mijn bank gaat veel te snel kapot, wat nu?

Het is natuurlijk nooit leuk als het product wat je hebt gekocht na een tijdje kapot gaat. Dit overkwam forumgebruiker Jan, die anderhalf jaar geleden een bank kocht. Volgens Jan ‘begint de naad los te laten op het zitgedeelte van de bank en wil de verkoper niks doen qua garantie of reparatie’. Jan stelt: ‘Ik heb toch recht op een deugdelijk product? Het is niet normaal dat een bankstel na anderhalf jaar kapot gaat.’ Hebben consumenten altijd recht op garantie? En wanneer hoeft een verkoper niets te vergoeden? De redactie van De Rijdende Rechter zocht het uit.

Mr. Milad Rahnama’i, jurist bij RechtOp Juristen, legt uit hoe het zit met garantie in Nederland. ‘In Nederland heeft de consument altijd recht op garantie. In Nederland is het zo dat er geen termijn is bepaald voor garantie. Een product moet gewoon deugdelijk zijn. Het verschilt wel per product welke verwachtingen een consument mag hebben over de (economische) levensduur. Voor veelgebruikte producten zoals wasmachines, computers en telefoons is een lijst opgesteld. Op deze lijst kun je zien hoe lang een product ongeveer hoort mee te gaan. De prijs is hierbij wel belangrijk, een duurder product mag langer mee gaan dan een goedkopere variant.’

Extra garantie bijkopen
Naast de wettelijke garantie bestaat er ook verkoop- en fabrieksgarantie. Dit is naast de wettelijke garantie, garantie vanuit de verkoper of fabriek. Hier zit vaak wel een termijn op. Volgens Rahnama’i kun je ook ‘extra garantie bijkopen. Dit gebeurt heel vaak, maar dat is eigenlijk niet echt garantie. Er zijn namelijk vaak zaken uitgesloten van garantie en er wordt een afbouwregeling voorgesteld, waarbij vaak niet het gehele bedrag wordt vergoed en de consument een eigen bijdrage moet betalen.’

Ondeugdelijk product
Wanneer is een product ondeugdelijk en mag je een vergoeding of vervanging verwachten? Rahnama’i: ‘Dit is per product verschillend. Stel: je krijgt bij de koop van een wasmachine een garantietermijn van 1 jaar, maar de wasmachine gaat net buiten deze termijn kapot. Er kan gekeken worden of het redelijk is dat de wasmachine mankementen vertoont, maar van een (dure) wasmachine mag je verwachten dat deze langer meegaat dan iets meer dan een jaar.’

‘Ook is het zo dat wanneer het gebrek zich binnen 6 maanden na aflevering openbaart, wordt vermoed dat de zaak bij aflevering niet aan de overeenkomst heeft beantwoord. De consument hoeft dit dus niet meer te bewijzen. Dit wordt al aangenomen. Het is vervolgens aan de verkoper om te bewijzen dat het product bij aflevering wel aan de overeenkomst heeft beantwoord en dat het gebrek dus bijvoorbeeld door verkeerd gebruik van het product door de consument is ontstaan’, aldus Rahnama’i. 

Stappen ondernemen
Mocht een consument een product hebben gekocht wat ondeugdelijk is, kun je volgens Rahnama’i zeker stappen ondernemen. ‘Het eerste wat je kan doen is teruggaan naar de winkelier waar je het product hebt gekocht en aangeven wat er mis is met het product. Als de winkelier geen vervanging of reparatie wil vergoeden, is het goed om te weten waarom dit het geval is. Als er sprake is van stoot- en/of waterschade valt dit niet onder de garantie; de schade is opgetreden door toedoen van de koper. Als de verkoper dit kan bewijzen hoeft hij niet over te gaan op vervanging of herstel.’

Soms komen verkopers met argumenten waarmee ze de schade willen rechtvaardigen. Rahnama’i: ‘Bijvoorbeeld normale slijtage is een argument van de verkoper die niet zomaar opgaat. De koper kan de verkoper in gebreke stellen. Als er niet aan die in gebreke stelling wordt voldaan kan de koper steeds verdere maatregelen nemen. Uiteindelijk kan het voor de rechtbank komen en bepaalt de rechter of de verkoper de reparatie of vervanging vergoedt.’

En hoe zit het met de bank van forumgebruiker Jan?
Wij legden de eerder genoemde vraag van Jan voor aan Rahnama’i. Heeft Jan nog recht op vergoeding of vervanging? Rahnama’i: ‘Het ligt eraan hoe de bank is gebruikt. Als de bank “uitgeleefd” wordt, door bijvoorbeeld de aanwezigheid van (meerdere) kinderen, huisdieren of als de bank op een drukke plek zoals een kantoor aan huis is geplaatst, kun je niet van de verkoper verwachten dat hij de bank reparatie vergoedt.

Maar als er netjes mee om is gegaan, en de naden van de bank laten los, dan is dat niet wat je mag verwachten van het product en kan de consument teruggaan naar de verkoper. De koper zou kunnen bewijzen dat het om normaal gebruik gaat door een deskundige in te schakelen. Hij zou zich daarvoor tot een stoffeerder kunnen wenden om vast te laten stellen of de mate van slijtage past bij een normaal gebruik.’

Rahnama’i vervolgt: ‘Bij Jan moet er dus worden gekeken naar het moment waarop de naden begonnen los te laten. Is dit gebeurd binnen zes maanden na aflevering van het bankstel, dan kan Jan zich op dit bewijsvermoeden beroepen en wordt dus aangenomen dat het gebrek al bestond op het moment van aflevering. Let op: Jan dient wel eerst aan te tonen dat er sprake is van een gebrek.’

Alle informatie op een rij:

  • De consument heeft altijd recht op garantie. De wettelijke garantie in Nederland kent geen termijn, een product dient deugdelijk te zijn en niet snel kapot te gaan. Het hangt af van de economische levensduur hoe lang een product mee moet gaan.
  • Aan fabrieks- en verkoopgarantie zit wel vaak een termijn en daarnaast kan er garantie worden bijgekocht.
  • Gaat een product binnen zes maanden na aankoop/aflevering kapot, dan wordt er aangenomen dat het om een ondeugdelijk product gaat en dient de verkopende partij eventueel aan te kunnen tonen dat de schade door toedoen van de koper is ontstaan.
  • Als een consument denkt een ondeugdelijk product te hebben gekocht kunnen er (juridische) stappen ondernomen worden om het product of de reparatie ervan vergoed te krijgen.
  • Kopers dienen wel aan te kunnen tonen dat er daadwerkelijk sprake is van een gebrek.

 

Heb je nog meer vragen over garantie? Stel ze op ons forum