Gerrard Boot, civiele rechter in De Rechtbank

Gerrard Boot

geregistreerd partner, vader van twee kinderen
51 jaar
Rechter sinds 2008

Verslag van de chatsessie met rechter Gerrard Boot na de eerste uitzending van De Rechtbank (2013)

"De civiele rechter hakt knopen door als dat moet, maar probeert partijen (eiser en gedaagde) als het kan ook tot een onderlinge oplossing te bewegen."

Boot heeft een brede ervaring als jurist. Hij werkte zo’n zeven jaar in de sociale rechtshulp en was veertien jaar advocaat bij onder meer het grote bureau Kennedy van der Laan in Amsterdam. Arbeidsrecht is zijn specialisatie. Daar is hij ook hoogleraar in. Sinds vijf jaar is hij kantonrechter in Amsterdam.

Boot is van mening dat je in civiele zaken, met het oog op de –vaak emotionele- belangen van partijen, redelijk snel kan werken en natuurlijk volstrekt onafhankelijk moet blijven. "Er doen zich regelmatig moeilijke situaties voor in de praktijk van het arbeidsrecht," aldus Boot. "Bijvoorbeeld situaties waarbij binnen een werkrelatie de schijn bestaat van een ernstig misdrijf, zonder keihard bewijs. De vraag is dan of een arbeidsovereenkomst moet eindigen en of er sprake is van recht op een vergoeding."

Boot schetst een zaak die hem is bijgebleven: "Ik moest laatst oordelen of de Nederlandse wet, waarbij jongeren onder de 27 jaar vier tijdelijke contracten mochten krijgen in plaats van drie, een verboden vorm van leeftijdsdiscriminatie opleverde. De vraag was of daarvoor een objectieve rechtvaardigingsgrond bestond. Dat is wel een heel grote verantwoordelijkheid. Het oordeel dat de wet niet geldig was, zou veel maatschappelijke onrust geven. Anderzijds stelt het Europese Hof van Justitie zware eisen. Ik kwam tot het oordeel dat die vier tijdelijke contracten wél mochten."

» Ga naar alle rechters
» Lees meer over het programma De Rechtbank