Blog

Goede buur of verre vriend?

We leven met z’n allen in een klein landje, wat maakt dat onze ruimte beperkt is. Onze huizen kunnen, zeker in grote steden, dicht op elkaar staan. Dan moet je soms gebruik maken van de grond van je buurman om op je eigen grond te komen.

Veel mensen hebben goed contact met de buren. Het hoeft niet zo te zijn dat ze de deur bij elkaar plat lopen, maar een begroeting en een glimlach kosten meestal geen moeite. Het gebruik maken van het pad van de buren zal dan geen probleem vormen om op je eigen grond te komen.
Helaas kan het ook anders zijn. Sommige buren kunnen om uiteenlopende redenen niet met elkaar overweg. Burenruzies zijn erg vervelend, omdat je elkaar vaak tegen het lijf loopt. Maar het is nog vervelender wanneer je afhankelijk van elkaar bent, omdat er sprake is van ‘recht van overpad’. Wat is nu eigenlijk recht van overpad? Wanneer is hiervan sprake en wat kun je doen bij conflictsituaties?

Wat houdt recht van overpad in?

Recht van overpad houdt in dat je juridisch het recht hebt om gebruik te maken van een stuk grond om je eigen grond te bereiken. Je moet bijvoorbeeld over het pad van de buren lopen of fietsen om bij je huis te kunnen komen. Het recht van overpad is niet los te koppelen van de grond waarbij deze hoort. Bijvoorbeeld bij verkoop van de grond gaat de verplichting of het recht over op de nieuwe eigenaar. Recht van overpad komt tot stand wanneer dit is vastgelegd in een notariële akte of door verjaring. Verjaring wil zeggen dat een situatie zo lang heeft bestaan, dat er een recht is ontstaan.

Degene die het recht van overpad moet verlenen, kan een vergoeding hiervoor vragen of eisen dat het pad onderhouden wordt door de rechthebbende (= de persoon die gebruik moet maken om op zijn eigen grond te kunnen bereiken). De rechthebbende moet gebruik kunnen maken van het pad. Als dit recht niet goed kan worden gebruikt, omdat het pad niet begaanbaar is, dan mag je als rechthebbende op eigen kosten werkzaamheden verrichten, die noodzakelijk zijn om van je recht te kunnen profiteren.

Wat kun je doen bij conflicten?

Mocht het zo zijn dat er conflicten bestaan met je buurman over het recht van overpad, probeer dan samen middels een gesprek hieruit te komen. Mocht dit niet lukken, dan kun je in de pen klimmen om je buurman aan te schrijven over de rechten en plichten met betrekking tot het recht van overpad. Mocht ook dit niet baten, dan kun je altijd denken aan bemiddeling. Wanneer dit alles een gepasseerd station is, dan kun je altijd de rechter vragen om het geschil definitief te beslechten.

Geschreven door Femke Vroon van het Juridisch Loket.

Gerelateerde artikelen

  • Uitzending

    Kijk terug: De Rijdende Rechter Wordt Vervolgd

  • Blog

    Recht van overpad, hoe werkt dat?