Blog

Help

Tips voor de werknemer

Het bedrijf waar je voor werkt gaat failliet. Wat betekent dat voor jou als werknemer en wat zijn je rechten? De redactie van De Rijdende Rechter zocht het uit.

Advocaat en vaak benoemd curator mr. Ferdinand Bosvelt en arbeidsrechtadvocaat mr. Maaike Faber van Wijn & Stael Advocaten leggen uit wat werknemers kunnen verwachten als hun werkgever failliet is verklaard en geven tips.

Kunnen werknemers in beroep gaan tegen ontslag?
‘Na een faillissement wordt als eerste een curator aangesteld door de rechtbank. De curator gaat naar het betreffende bedrijf toe en probeert een beeld te vormen van het bedrijf. Er wordt ook gekeken of de werkzaamheden van het bedrijf voortgezet kunnen worden en of er een doorstart mogelijk is’, aldus Bosvelt.

Faber: ‘Het gebeurt bijna altijd dat de curator na een faillissement het gehele personeel ontslaat. Er zijn mogelijkheden voor de werknemers dit aan te vechten, maar dit is lastiger dan in het reguliere ontslagrecht. De curator zegt de arbeidsovereenkomsten op en binnen vijf dagen kunnen werknemers daartegen in beroep gaan bij de rechtbank. Dat kunnen ze eigenlijk alleen doen als de instandhouding van de arbeidsovereenkomst in het belang van de boedel is. Dat is dus wel een beperkte beroepsmogelijkheid. Maar het kan wel. Werknemers hoeven niet in beroep te gaan om hun recht op een uitkering veilig te stellen.’

Heb je nog recht op achterstallig loon?
‘Werknemers zijn schuldeisers en hebben vaak een periode voorafgaand aan het faillissement geen salaris meer gehad. Deze loonbetalingsverplichting neemt het UWV over, tot maximaal dertien weken voorafgaand aan het faillissement. Het UWV neemt in faillissementen altijd contact op met de werknemers om een afspraak te maken en dan samen alle noodzakelijke formulieren in te vullen. Als ik als curator ben benoemd, organiseer ik ook regelmatig een bijeenkomst met het gehele personeel en het UWV, zodat alle formulieren goed worden ingevuld’, vertelt Bosvelt.

‘Werknemers hebben ook recht op uitbetaling van het vakantiegeld, de vakantiedagen en de reiskosten. Het UWV neemt deze betaling over. Daar zit wel een maximum aan. Bijvoorbeeld bij vakantiedagen dekt het UWV maximaal de opbouw die de werknemer in één jaar doet. Dus als een werknemer bijvoorbeeld vijfentwintig dagen vakantie per jaar opbouwt, maar hij heeft er nog dertig staan, worden alleen die vijfentwintig dagen uitbetaald door het UWV. De overige dagen zou hij bij de curator moeten claimen. En voor vakantiegeld en pensioen geldt ook dat het UWV een jaar teruggaat’, aldus Bosvelt.

Heb je recht op loon als de werkzaamheden worden voortgezet?
Het komt voor dat de werkzaamheden van het bedrijf onder leiding van de curator tijdelijk worden voortgezet. Bosvelt: ‘De werknemers die door de curator ontslagen zijn komen dan in de wettelijke opzegtermijn van het arbeidscontract terecht en in die opzegtermijn moeten zij de werkzaamheden voortzetten, tenzij de curator de werknemers vrijstelt van werk. De werknemers hebben dan ook recht op 100% van het normale loon, welke wordt uitbetaald door het UWV. Sinds 1 januari dit jaar is daar wel een maximum aan verbonden. Het loon dat wordt uitbetaald is maximaal anderhalf keer het maximum dagloon.’

Faber vult aan: ‘Het maximum dagloon is op dit moment ongeveer €4400, dus dit bedrag keer anderhalf is het maximale loon wat werknemers van het UWV kunnen krijgen.’

Bosvelt: ‘Alles wat werknemers niet van het UWV kunnen krijgen, kunnen ze bij de curator claimen. Alleen de curator heeft daar niet altijd genoeg geld voor.’

Ben je verzekerd van je baan bij een doorstart?
Bosvelt: ‘Bij veel faillissementen wordt gekeken of er doorstartmogelijkheden zijn, maar het hangt wel van het bedrijf af of het mogelijk is. Bij een faillissement van een bedrijf waar al tijden geen activiteiten meer plaatsvinden is een doorstart moeilijk of zelfs onmogelijk.

Bij een doorstart worden de bezittingen van het bedrijf verkocht en wordt er onderhandeld of de doorstarter een deel van het huidige personeel een arbeidsovereenkomst gaat aanbieden. Het verschilt per geval of de doorstarter het volledige “oude” personeel of een deel hiervan meeneemt in de doorstart of niet. Vaak zijn werknemers belangrijk voor de onderneming omdat ze veel kennis hebben en deze werknemers wordt dan vaak ook een nieuwe arbeidsovereenkomst aangeboden. Een doorstarter is niet verplicht het huidige personeel een nieuw contract aan te bieden.’

Wat zijn je rechten bij een nieuwe arbeidsovereenkomst?
Bosvelt en Faber raden werknemers die bij een doorstart een nieuwe arbeidsovereenkomst krijgen aan goed naar deze overeenkomst te kijken. Bosvelt: ‘De nieuwe arbeidsovereenkomst mag bijvoorbeeld geen tijdelijke overeenkomst zijn, als de werknemer eerst een vast contract had. Ook mag de nieuwe werkgever niet altijd een contract met een proeftijd aanbieden. Dit is een punt waar werknemers zich soms nog onvoldoende beseffen dat ze daarin sterke rechten hebben.’

‘Het is goed om te kijken of het terecht is als de nieuwe werkgever je een contract voor bepaalde tijd aanbiedt. Als werknemers een nieuwe arbeidsovereenkomst aangeboden krijgen is het altijd goed om juridisch advies te raadplegen. Wat nog wel van belang is: de doorstarter mag bij de nieuwe arbeidsovereenkomst wel een lager salaris aanbieden’, vult Faber aan.

Juridisch advies raadplegen bij een faillissement is altijd een goed idee. Heb je nog meer vragen over een faillissement? Stel ze op ons forum