Hoe werkt schuldsanering?

In de eerste aflevering van De Rechtbank (2012) oordeelde civiel rechter Rick Verschoof dat de gedaagde in de wettelijke schuldsanering moest. Op deze pagina leest u meer over schuldsanering, ook wel WNSP genoemd.

Get Microsoft Silverlight
Bekijk de video in andere formaten.Wanneer iemand zoveel schulden heeft opgebouwd dat hij er zelf niet meer uit komt, dan is WNSP (Wettelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen) een optie.


Stap 1: Het traject van vrijwillige begeleiding
Vóór iemand in de wettelijke schuldsanering komt, volgt hij eerst een traject van vrijwillige begeleiding. Diegene met schulden (schuldenaar) berekent met iemand van de gemeente het bedrag wat die persoon maximaal kan afbetalen. Dan worden met de schuldeisers afspraken gemaakt over de aflossing.

Als een van die schuldeisers niet akkoord gaat met het bedrag dat hij volgens de regeling terugkrijgt, dan is het begeleidingstraject mislukt.


Stap 2: WSNP aanvragen
De volgende stap is dat de schuldenaar een aanvraag WNSP doet. De rechter moet die aanvraag goedkeuren.


Stap 3: De postblokkade
De schuldenaar komt onder toezicht van een bewindvoeder te staan. Deze beoordeelt of de schuldenaar bezittingen van waarde heeft en legt een zogenaamde ‘postblokkade’ op. De bewindvoerder krijgt alle post van de schuldenaar binnen om zo maximale controle op de aflossingscapaciteit heeft. Drie jaar lang krijgt de schuldenaar een vast bedrag per week om van te leven. Alle inkomsten en uitgaven worden gecontroleerd door de bewindvoerder. Als blijkt dat de schuldenaar zich niet aan de afspraken houdt, dan kan hij uit de regeling worden gezet.


Stap 4: Een schone lei
Als de saneringsperiode volgens plan is verlopen, dan stelt de bewindvoerder een positief rapport op. De rechtbank verstrekt dan een ‘schone lei’: de resterende schulden worden omgezet in een natuurlijke verbintenis. De schulden blijven bestaan, maar groeien niet verder. Ook zijn ze niet meer in te vorderen.
 

Statistieken in Nederland (bron: CBS)

In 2011 zijn bijna 15.000 schuldsaneringen uitgesproken. Dat is bijna 30% meer dan in 2010. Hiermee zet de stijging, die sinds halverwege 2009 ingezet is, stevig door.

Daarnaast zijn in 2011 bijna 11.000 schuldsaneringen beëindigd. Hiervan eindigde 77% met een zogenaamde schone lei: de rechter scheldt de schuldenaar het resterende deel van zijn schulden kwijt. Het percentage schuldsaneringen dat uitmondde in een schone lei is in 2011, na jaren van stijging, licht gedaald.

Jaar van aanvraag
2008
2009
2010
2011

Personen in de WNSP
9.206
8.968
11.382
14.724

Het NCRV-programma De Rechtbank wordt iedere dinsdag om 22.20 uur uitgezonden op Nederland 1.

Heeft u een vraag over schuldsanering? Stel uw vraag in het forum.
Bekijk ook andere zaken over financiële problemen.