Hoe wraak ik een rechter?

In de vijfde aflevering van De Rechtbank dreigt een vader met wraking van de rechtbank, als hij niet kan uitleggen welk onrecht hem is aangedaan. Op deze pagina leest u meer over wraking van de rechtbank.

Get Microsoft Silverlight
Bekijk de video in andere formaten.

Wraking komt steeds vaker voor
Rechtzoekende burgers die hun rechter wantrouwen of het idee hebben dat de rechter partijdig is, kunnen vragen om een andere rechter naar hun zaak te laten kijken. Ze ‘wraken’ dan de rechter. Uit cijfers van de Raad voor de rechtspraak blijkt dat het aantal verzoeken om vervanging van de rechter(s) tijdens een rechtszaak elk jaar toeneemt.

Statistieken wrakingsverzoeken (bron: Raad voor de Rechtspraak)

Jaar van aanvraag
2007
2008
2009
2010
2011

Wrakingsverzoeken
248
358
368
495
557

Gehonoreerd
17
39
15
21
36

Om een en ander in perspectief te plaatsen: jaarlijks zijn er ongeveer 1,8 miljoen rechtszaken.

Welke redenen zijn er om een rechter te wraken?
Van rechters wordt verwacht dat ze geen zaken behandelen waarbij familieleden, vrienden/kennissen of (vroegere) echtgenoten zijn betrokken. Ook nevenfuncties kunnen een reden zijn; een rechter die bestuurslid is van een vereniging, moet bijvoorbeeld geen recht spreken in een zaak waarin diezelfde vereniging een van de partijen is.

Hoe wraak ik een rechter?
Wraken kan schriftelijk voor het begin van de zitting. De verzoeker (of zijn advocaat) schrijft dan een brief waarin hij aangeeft waarom hij de rechter partijdig vindt en deze wil wraken. Een rechter wraken kan ook mondeling, tijdens de zitting. De rechtzoekende of zijn advocaat licht dan in de rechtszaal het verzoek toe. Ook na de zitting is het mogelijk om een rechter schriftelijk te wraken. Als er eenmaal een uitspraak van de rechter ligt, is het niet meer mogelijk om de rechter te wraken.

Wat doet de rechter met een wrakingverzoek?
Als een wrakingsverzoek wordt ingediend, wordt de zitting geschorst. De betrokken rechter kan zich bij het verzoek neerleggen en zich laten vervangen. Als de rechter vindt dat hij onpartijdig is, wordt het wrakingsverzoek beoordeeld door drie andere rechters. Samen vormen die rechters de ‘wrakingskamer’. De wrakingskamer is een gezelschap van drie zeer ervaren rechters die allemaal bij de rechtbank werken waar het wrakingsverzoek is gedaan. Samen beslissen deze rechters of het wrakingsverzoek terecht is.

Wanneer niet wraken?
Als u vindt dat u niet behoorlijk bent behandeld, aan de telefoon of tijdens een zitting, of u vindt dat u te lang moet wachten op een uitspraak. Voor dat soort gevallen is de wrakingsprocedure niet bestemd.

 

Het NCRV-programma De Rechtbank wordt iedere dinsdag om 22.20 uur uitgezonden op Nederland 1.

Heeft u een vraag over de rechtspraak of een conflict met een juridische instantie? Stel uw vraag in het forum.
Bekijk ook andere zaken over conflicten met juridische instanties.