Huren: rechten en plichten

In aflevering 4 van De Rechtbank wil een verhuurder af van zijn huurder.

Get Microsoft Silverlight
Bekijk de video in andere formaten.

Beide partijen hebben rechten en plichten. In het geval van de uitzending huurt een kapper een bedrijfspand. Dat maakt verschil. Huurt u een winkel, dan heeft u een betere huurbescherming dan wanneer u een woonruimte huurt. Dit komt omdat u als ondernemer door uw klantenkring gebonden bent aan de lokatie.

Deze tekst beperkt zich tot huur en verhuur van woonruimte.

De huurder

Het uitgangspunt is: betaalt u huur, dan is er een huurovereenkomst. In een huurcontract staan afspraken met de verhuurder en het geeft u huurbescherming en huurprijsbescherming. U kunt niet zomaar op straat gezet worden en de huurprijs van de meeste woningen is aan regels gebonden.

Als huurder hebt u ook plichten. Volgens het recht bent u een 'goed huurder' wanneer u de huur op tijd betaalt, uw woning goed onderhoudt en de noodzakelijke reparaties laat uitvoeren.

Als u uw taken als huurder niet nakomt of zorgt voor overlast, mag de verhuurder een procedure starten om u uit de woning te zetten.

Verhuurder

De woning die de verhuurder verhuurt, moet goed onderhouden zijn. Een deel van de huur die de verhuurder krijgt, is bedoeld voor onderhoud.

In het geval u veel last heeft van buren, dan is de verhuurder verplicht om daar wat aan te doen. Hij moet een onderzoek instellen en als dat nodig is een ontruimingsprocedure instellen.

Hoe moeten huurder en verhuurder de huur opzeggen?

Voor de huurder gelden de volgende regels: u moet zich houden aan de opzegtermijn, u moet de huur schriftelijk en per aangetekende brief opzeggen. U hoeft geen reden op te geven.

Voor de verhuurder gelden de volgende regels: u moet de huur minimaal 3 maanden van te voren opzeggen (voor ieder jaar dat de huurder de woonruimte heeft gehuurd, komt daar 1 maand bovenop, tot in totaal maximaal 6 maanden), u moet de huur per aangetekende brief opzeggen. In de brief moet een reden staan die wettelijk is toegestaan. Medehuurders moeten apart een brief ontvangen. U vraagt in uw brief om binnen 6 weken schriftelijk te laten weten of de huurder, en eventuele medehuurders, akkoord gaat met de huuropzegging. Het huurcontract wordt pas beëindigd als de huurder, en eventuele medehuurder(s), schriftelijk instemt met de huuropzegging.

Stemt de huurder niet in, dan kunt u na 6 weken naar de rechter gaan. De rechter zal een uitspraak doen over de rechtmatigheid van de opzegging en eventueel een datum geven voor ontruiming van de woning.

 

Het NCRV-programma De Rechtbank wordt iedere dinsdag om 22.20 uur uitgezonden op Nederland 1.

Heeft u een vraag over uw huurrechten? Stel uw vraag in het forum.
Bekijk ook andere zaken over de huur en verhuur van een pand.