Blog

Kan geluidsopname als bewijsvoering dienen?

Meer en meer wordt de telefoon gebruikt voor bewijsvoering. Vooral jongeren komen steeds vaker zonder papieren naar het Juridisch Loket. Aan de balie of tijdens het spreekuur krijg ik regelmatig een telefoon in mijn handen gedrukt. “Kijk, hier is het bewijs!”. Dreigende brieven van een louche verhuurder, boze mails van de vervelende ex, stapels vuilniszakken in de achtertuin van de buurman of foto’s van erfafscheidingen die te hoog of te lelijk zijn. En heel soms krijg ik een geluidsopname van een gesprek te horen. Stiekem opgenomen. Maar mag dat eigenlijk wel: een gesprek opnemen zonder dat de ander dat weet?

Wel of geen deelnemer?

Belangrijk voor het antwoord op deze vraag is of je deelnemer bent aan het gesprek. Als jij zelf een gesprek voert dan mag je dit opnemen. Ook als de andere gespreksgenoten daarvan niet op de hoogte zijn. Ben je geen deelnemer dan is het strafbaar om een gesprek in bijvoorbeeld een woning, tuin of trein op te nemen. Doe je dat toch, dan riskeer je een geldboete of zelfs gevangenisstraf.

Privacybelang

Een andere vraag is of je de opname van het gesprek bijvoorbeeld op Youtube mag zetten? En mag je als je ruzie krijgt deze opname gebruiken in een juridische procedure? Nee, dat mag meestal niet. Er moet een goede reden zijn om het privacybelang van de ander opzij te zetten.

Dreigen

“Je moet oppassen, ik weet waar je bent en je bent nog niet klaar. Je weet niet wie je voor je hebt!”, zei een werknemer tegen zijn baas. Deze bedreiging was een goede reden om de geluidsopname als bewijs te gebruiken. Het mag dan gebruikt worden in een rechtszaak ten koste van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Het blijft interessant om te zien hoe de maatschappelijke ontwikkelingen terug te vinden zijn in het recht.

Geschreven door Inge Ketelaars van het Juridisch Loket.

Gerelateerde artikelen

  • Blog

    Mediation: overleg in plaats van een rechtszaak