Lieke Verschoor, familierechter in De Rechtbank

Lieke Verschoor

rechtsgebied familie en jeugdrecht
rechter sinds 1997

“Het gegeven dat ik kinderrechter ben, geeft al aan dat ik mij betrokken voel bij zaken waar het kinderen betreft. Dit vanwege hun kwetsbaarheid en hun afhankelijkheid van de wijsheid van de volwassenen om hen heen. het belang van het kind behoort daain leidend te zijn voor deze tak van de rechtspraak. De uitdaging voor mij is steeds te onderzoeken wat dat belang in het concrete geval is.”

Na haar afstuderen, 6 jaar de Raio opleiding, werd ze in 1997 benoemd bij de rechtbank Den Haag en in 2010 in Utrecht. Daar is ze wisselend werkzaam geweest in de Strafkamer en de Familiekamer, steeds met het accent op Jeugdzaken.

» Ga naar alle rechters
» Lees meer over het programma De Rechtbank