Martijn van der Veen, civiele rechter in De Rechtbank

Martijn van der Veen, rechter in De Rechtbank

25 jaar werkzaam in de rechterlijke macht
Verslag van de chatsessie met rechter Martijn van der Veen na de zesde uitzending van De Rechtbank (2013)

"De rechter is de broodnodige conflictoplosser; in ons rechtssysteem onmisbaar als andere middelen falen." 

"Zaken waarbij niet het rationele verstand maar emoties de overhand hebben, zijn nog wel eens ingewikkeld," vindt Van der Veen. "Die zijn moeilijk omdat je dan vaak maar een deel van het verhaal hoort (de zakelijke kant) en vooral omdat redelijke argumenten niet altijd de oplossing brengen."
 


Een mooi voorbeeld is een zaak met topjudoka’s tegen de Judobond Nederland. "De bond wilde dat de judoka’s de pakken van één vaste sponsor gingen dragen. De judoka’s wisten duidelijk en overtuigend aan het voetlicht te brengen waar hem de ‘schoen’, of in dit geval beter ‘het judopak’ wrong. De judoka’s kregen gelijk."
 


"Rechtspraak is nooit saai," weet Van der Veen. "Dat komt omdat een rechtszaak voor de meeste mensen een belangrijke gebeurtenis in hun leven is. Men wil een persoonlijk verhaal kwijt. Dat verhaal is zelden standaard." 

» Ga naar alle rechters
» Lees meer over het programma De Rechtbank