Neem juridische stappen

Soms lukt het u niet om zelf een conflict op te lossen en besluit u om juridische hulp in te schakelen. Maar moet u nu meteen en advocaat bellen of is het bijvoorbeeld ook mogelijk om uw vakbond in te schakelen bij een arbeidsconflict?

Hieronder een lijst van vormen van rechtsbijstand en advies in welke situatie u welke vorm van rechtsbijstand het beste kunt inschakelen:

Advies van het Juridisch Loket

1. Bij het Juridisch Loket kunt u terecht met een juridische vraag. U kunt het loket bellen, uw vraag per mail stellen of persoonlijk langsgaan bij een van de 30 vestigingen. Het gesprek is gratis.

2. Het loket verstrekt informatie en advies op volgende gebieden: werk, uitkeringen, familiekwesties, huren en eigen huis, consumentenproblemen, vreemdelingenzaken, politie, justitie, strafzaken, boetes, vergunningen en bezwaarprocedures en rechtsbijstand en mediation.

3. Het Juridisch Loket kan u verwijzen naar een mediator of gespecialiseerde advocaat in uw buurt.

Leer meer over het Juridisch Loket

Mediation

1. Een mediator is een onafhankelijke derde persoon die ervoor opgeleid is conflictoplossende gesprekken te begeleiden. Hij of zij is onpartijdig en geeft geen oordeel over een conflict.

2. De mediation bestaat uit een aantal gesprekken waarin geprobeerd wordt een gezamenlijke oplossing te vinden.

3. Mediation is geschikt als alle partijen bereid zijn met elkaar te praten en het conflict ook echt willen oplossen.

4. U kunt u door het Juridisch Loket laten verwijzen naar een mediator of er zelf een zoeken. De kosten voor de mediation moeten u en de andere partijen gezamenlijk betalen. Als u een laag inkomen hebt, komt u eventueel in aanmerking voor gesubsidieerde mediation (zie link op juridischloket.nl)

5. In het geval van een echtscheiding of het beëindigen van een relatie kunt u ook kiezen voor online mediation. U kunt zich bij het Juridisch Loket per e-mail of telefonisch aanmelden voor online mediation.

Lees meer over Mediation

Rechtsbijstandverzekering

1. Als u een rechtsbijstandverzekering hebt, kunt u via uw verzekeraar juridische hulp krijgen (advies, schrijven van een juridische brief).

2. Voor het kiezen van de voor u passende rechtsbijstandverzekering kunt u het beste de vragenlijst ‘Waar moet u op letten bij een rechtsbijstandverzekering?’ op de website van het juridisch Loket gebruiken.  

Lees meer over Rechtsbijstandverzekering

Vakbond of belangenorganisatie inschakelen

Als u lid bent van een vakbond of belangenorganisaties kunt u daar ook eventueel terecht voor juridisch advies. Neem contact op met de bond of de organisatie waar u lid van bent om te achterhalen welke rechtsbijstand ze aan u kunnen verlenen.

Lees meer over Vakbond of belangenorganisatie inschakelen

Advocaat inschakelen

1. Een advocaat heeft u nodig als u een rechtzaak wilt beginnen, een ingewikkelde juridische kwestie uitgezocht moet worden of als iemand namens u moet optreden, bijvoorbeeld bij onderhandelingen met andere partijen.

2. Het Juridisch Loket kan uw verwijzen naar een gespecialiseerde advocaat in uw buurt. Ook kunt u zelf een advocaat zoeken (website Nederlandse Orde van Advocaten). De kosten voor een advocaat betaalt u zelf. Als u een laag inkomen heeft, komt u eventueel in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand. (zie link op juridischloket.nl)

Bij een zaak voor de rechtbank kunt u – naast de kosten voor de advocaat – ook te maken krijgen met aanvullende kosten zoals proceskosten. Let daarop.

Lees meer over het inschakelen van een advocaat