Blog

Onterven als dreigement?

Onterven van testament

Het is al laat in de middag als twee jongens van nog geen 20 jaar het Juridisch Loket binnen komen. Ze lopen naar mijn balie om lachend met de deur in huis te vallen: “Mijn vader dreigt met het onterven van mij en mijn broer, kan dat zomaar?”

Familievakantie

De jongste van de twee trekt zijn gezicht in de plooi en zegt: “Het is niet zo grappig, maar het is eigenlijk ook te absurd voor woorden.” Zijn oudste broer valt hem bij en vertelt in het kort hun verhaal: “Onze vader heeft een nieuwe vriendin. Vanaf begin dit jaar woont ze in ons huis en nu wil hij haar meenemen op onze jaarlijkse familievakantie. In het begin was het contact best goed, maar de afgelopen maanden zijn de verhoudingen verslechterd. Vorige week hebben wij vader laten weten dat wij liever niet hebben dat zij meegaat op vakantie.”

De jongste broer neemt het verhaal over en zegt: ”Toen mijn vader dat hoorde, begonnen de problemen.” Hij rommelt wat in zijn tas en haalt er een verfrommeld papiertje uit. “Een contract waarin wij beloven zijn vriendin als volwaardig familielid te behandelen. Als wij haar niet als familielid accepteren dan zijn de familievakanties afgelopen en  worden we onterfd.”

Geruststelling

Ik zie dat het een groot probleem is voor de jongens en ik begin mijn advies met de opmerking: “ik kan jullie geruststellen”. Ik leg uit dat kinderen in Nederland nooit helemaal kunnen worden onterfd. Een vader kan een testament opstellen waarin hij zijn kinderen onterft. Kinderen blijven echter volgens de wet altijd recht houden op hun “legitieme portie”. In het nieuwe erfrecht is dit 50% van wat een kind zou erven als er geen testament zou zijn opgemaakt.

Opgelucht kijken de jonge mannen me aan. Ik ga verder met mijn advies: “Als jullie later je legitieme portie willen opeisen, moeten jullie dat uiterlijk binnen vijf jaar na het overlijden van je vader duidelijk maken. Dat doe je door een brief op te stellen en naar de notaris te sturen. Helemaal onterven kan dus alleen als jullie niet binnen die vijf jaar stappen ondernemen.”

“Goed om te weten”, zegt de oudste van de twee broers. Ze verlaten het Juridisch Loket, het contract van vader losjes in de hand.

Geschreven door Inge Ketelaars van het Juridisch Loket.