Persoonlijk faillissement

Bij een faillissement wordt al snel gedacht aan bedrijven. Toch kunnen ook particulieren failliet gaan. Sterker nog, u kunt uzelf failliet laten verklaren (‘eigen aangifte’), zoals de jongedame in aflevering 3 van De Rechtbank.

In het geval u uw rekeningen niet meer kunt betalen en er schuldeisers zijn, dan kan de deurwaarder beslag leggen op (een deel van) uw spullen en het salaris of uitkering. De jongedame uit de De Rechtbank geniet geen inkomen en heeft weinig bezittingen. De enige uitweg die zij ziet is zichzelf failliet laten verklaren.

Spreekt de rechter het faillissement uit dan heeft u geen beheer meer over uw eigen vermogen. De rechtbank stelt een curator aan en die beslist wat er gaat gebeuren. De curator maakt een lijst van al uw bezittingen, beslist wat u krijgt voor noodzakelijke uitgaven en legt beslag op de rest van uw geld en uw bezittingen. Zo kan de curator vaststellen wat overblijft voor de schuldeisers.

In het geval van het meisje uit de serie zal de curator snel klaar zijn; er valt bijzonder weinig bij haar te halen. In dat geval zal het faillissement worden opgeheven en komen de schuldeisers weer achter het meisje aan. Toch heeft de rechter besloten haar failliet te verklaren omdat ze met deze status makkelijker toegelaten kan worden tot de wettelijke schuldsanering (WSNP). Belangrijk verschil: bij een faillissement blijven de schulden bestaan, bij het succesvol doorlopen van een schuldsaneringtraject kunnen de schuldeisers hun bedragen niet meer opeisen.

De rechter spreekt een faillissement niet zomaar uit. De rechter zal duidelijk moeten krijgen of niet misbruik gemaakt wordt van het faillissementsrecht. Het mag bijvoorbeeld geen middel zijn om tijdelijk van deurwaarders verlost te zijn.

Aantal uitgesproken faillissementen van natuurlijke personen (bron: CBS)

Jaar van aanvraag
2000
2005
2010
2011
2012

Aantal personen
919
3.302
2.519
2.354
2.391

Het NCRV-programma De Rechtbank wordt iedere dinsdag om 22.20 uur uitgezonden op Nederland 1.

Heeft u een vraag over persoonlijk faillissement? Stel uw vraag in het forum.
Bekijk ook andere zaken over financiële problemen.