Probeer er samen uit te komen

tips voor een goed gesprek

Soms kunt u een conflict met uw buurman, een winkelier of de gemeente ook oplossen met een goed gesprek. Maar hoe moet dat eigenlijk, een goed gesprek voeren?

Wij hebben wat tips voor u op een rij gezet voor het voorbereiden en voeren van een conflictoplossend gesprek.

Voor het gesprek

1. Strikt genomen gaat het in een conflict om tegenovergestelde wensen en opvattingen. Maar vaak willen de beiden partijen ook ‘winnen van de ander’. Besef dat u alleen een conflict kunt oplossen en eventueel tot een voor beiden goede oplossing kunt komen als het niet meer gaat om winnen of verliezen.

2. Als u denkt dat emoties tussen u en de andere betrokkene(n) en te grote rol spelen in het conflict en u belemmeren in het praten over inhoud, ga dan op zoek een bemiddelaar. Een bemiddelaar is een onpartijdige persoon die het gesprek gaat leiden. Een buurman die niets met het conflict te maken heeft, zou bijvoorbeeld de rol van bemiddelaar op zich kunnen nemen.

3. Bereid het gesprek met de andere partij goed voor. Het is behulpzaam als u onderstaande vragen voor uzelf beantwoordt. Vind u dit te moeilijk, dan is het handig als een ander deze vragen aan u stelt en doorvraagt als u zelf niet verder weet.

• Wat is het belangrijkste in het conflict? Waar draait het conflict om?
• Wat wilt u dat er gaat gebeuren?
• Wat wil de ander dat er gaat gebeuren?
• Zijn er eventueel passende oplossingen die voor allebei de partijen tevredenstellend zouden kunnen zijn?
• Wat gebeurt er als u er samen niet uitkomt?
• Maak vooraf duidelijke afspraken over het gesprek. Waar en wanneer vindt het plaats? Wie is er allemaal bij aanwezig? Wat wilt u allemaal bespreken? Hoe lang zal het gesprek duren?
• Kies een gespreksdoel: wilt u alleen in kaart brengen waarom het conflict draait? Of gaat u in het eerste gesprek al voor een oplossing van het conflict?
• Een conflictoplossend gesprek neemt minimaal een uur in beslag. Neem er dus ruim de tijd voor. Als je het gesprek binnen deze tijd niet kunt afronden, maak dan meteen een vervolgafspraak met alle partijen.

In het gesprek

1. Luister goed naar de ander en laat hem uitpraten.

2. Probeer te begrijpen waarom de ander op een bepaalde manier denkt of voelt. Hoe zou u het bijvoorbeeld zelf vinden als uw buurman elke zondag al om zeven uur ’s ochtends zou beginnen met klussen? Is het normaal dat iemand hierop geïrriteerd reageert?

3. Stel open vragen. Dus, geen vragen die allen met ‘Ja’ of ‘Nee’ kunnen worden beantwoord. Op die manier geeft u de ander de kans zijn hele verhaal te vertellen. Een voorbeeld van een open vraag is ‘Wat was de reden voor u om mij naar 25 jaar ineens uit het koor te zetten?’

4. Houdt u aan de feiten. Dus, aan dat wat u weet en niet wat u denkt te weten. Bijvoorbeeld: uw buurman gooit allerlei rommel in zijn tuin. U denkt: hij doet dit om mijn uitzicht te verpesten omdat hij mij niet aardig vindt. Feit is dat u alleen weet dat u buurman dit doet en niet waarom. U zou in het gesprek nu aan hem kunnen vragen wat de reden voor zijn gedrag is.

5. Stel u open voor kritiek. Verdedig u niet meteen als iemand kritiek op uw gedrag heeft, maar luister en probeer hiervan te leren.

6. Probeer samen mogelijke oplossingen voor het conflict aan te dragen. Bespreek alle oplossingen en kies uiteindelijk gezamenlijk voor een oplossing.

7. Maak samen een actieplan. Wie moet wat doen? Tot wanneer moet die taak afgerond zijn? Uw buurman moet bijvoorbeeld tot over vier weken zijn kastanjes hebben gesnoeid zodat de bladderen van de bomen niet meer in uw tuin vallen. Omdat uw buurman zelf geen heggenschaar bezit, zult u deze aan hem lenen.

8. Als u niet tot een gezamenlijke oplossing kan komen, bespreek dan de vervolgstappen. Kiest u ervoor het conflict met behulp van een mediator op te lossen? Wil één van de partijen op dit moment al een advocaat inschakelen?

Na het gesprek

1. Als u voor een gezamenlijke oplossing heeft gekozen: kom dan enige tijd na het eerste gesprek bij elkaar en kijk of iedereen zijn punten van het actieplan heeft afgehandeld. Bespreek met elkaar of iedereen vindt dat het conflict nu naar tevredenheid is opgelost. Als de ander zijn taken nog niet heeft uitgevoerd, wordt dan niet meteen kwaad, maar vraag naar de reden hiervoor. Misschien is het kind van uw buurman in de afgelopen weken erg ziek geweest en moest zelfs behandeld worden in het ziekenhuis. Begrijpelijk dat hij dan geen tijd heeft gevonden om de boom te snoeien.

2. Als u niet tot een gezamenlijke oplossing bent gekomen: vertelt de ander duidelijke wat u al dan niet gezamenlijke vervolgstappen zijn. Gaat u samen op zoek naar een mediator? Is het mogelijk dat u gezamenlijk opdracht geeft aan een advocaat om uit te zoeken wie nou gelijk heeft?