Rene Steenbergen, civiele rechter in De Rechtbank

Rene Steenbergen, civiel rechter in De Rechtbank

rechter sinds 1990

“Het ‘naar de rechter gaan’ is voor het overgrote deel van de mensen een nieuwe, ingrijpende, ervaring”
 
Rene Steenbergens kijk op de samenleving is niet wezenlijk veranderd sinds hij rechter is. “Dat mensen, maar ook bedrijven en instanties, diepgaande conflicten kunnen krijgen en onredelijke, rare en soms ronduit nare dingen kunnen doen, is van alle tijden”.

Mooi aan het vak vindt Steenbergen het zoeken naar de beslissing die het geschil tussen partijen oplost, en waardoor mensen het achter zich kunnen laten. Dat en de juridische toets waaraan de oplossing moet voldoen, maken het rechterschap voor hem tot een prachtig vak.
 
Het moeilijke aan het vak is tevens de keerzijde van die mooie kant: het verantwoord gebruiken van de macht die je als rechter hebt. Heb je partijen goed begrepen, hebben zij in openheid hun standpunt naar voren kunnen brengen, en heb je een eerlijke en juridische verantwoorde beslissing genomen. “Dat moet je je ook afvragen als je geneigd bent te denken dat een zaak niet veel nieuws kan brengen omdat je al legio soortgelijke zaken hebt behandeld.” Steenbergen wil nooit uit het oog verliezen dat voor het overgrote deel van de mensen, naar de rechter gaan, een ingrijpende ervaring is.      
 
Het komt af en toe voor dat zaken hem buiten kantooruren niet los laten. Vooral bij ingewikkelde geschillen of als hij dubt over de beslissing. “En natuurlijk de zaakdossiers die zo triest zijn dat ze zich in je hoofd vasthaken.”

» Ga naar alle rechters
» Lees meer over het programma De Rechtbank