Rick Verschoof, civiele rechter in De Rechtbank

Rick Verschoof, civiel rechter in De Rechtbank

Getrouwd, 2 kinderen
rechter sinds 1994, sinds 1992 rechter-plaatsvervanger
Verslag van de chatsessie met rechter Rick Verschoof na de eerste uitzending van De Rechtbank (2013)

“Ik ben veranwoordelijk voor een beslissing, maar niet voor het geschil dat bestaat en hoe zwaar het partijen belast.”

Het mooiste aan het vak van civiel rechter, vindt Rick Verschoof 'als beide partijen tevreden de zitting verlaten'. "Wat het werk moeilijk maakt is tweeledig. Het goed ordenen van de feiten en het komen tot een rechtvaardig en verantwoord oordeel. Maar ook het leiden van zittingen, het in gesprek raken met partijen, en achterhalen wat er achter het geschil speelt. Wat zijn hun belangen over en weer, waaraan hebben ze echt behoefte?" Een sleutelvraag die Verschoof altijd aan de partijen stelt is: 'stel dat u volledig gelijk krijgt, lost dat dan alles op?'
 
Verschoofs kijk op mensen en de samenleving is milder geworden, Enerzijds door ‘het klimmen der jaren’, anderzijds door zijn werkervaring. “Een rechter komt zoveel verschillende karakters tegen, met zoveel verschillende drijfveren, overtuigingen en belangen, in zoveel verschillende verhoudingen en geschillen, dat een steeds genuanceerdere kijk vanzelfsprekend is.”
 
Vele zaken blijven hem bij. Door de omvang van de betrokken belangen, de heftige emoties van partijen of onverwachte gebeurtenissen op de zitting. Ook krijgt hij in de weken na een zitting wel eens een schriftelijk woord van dank. Dan beseft hij welke last van mensen afvalt. Zo schreef iemand ooit, 'ik kan weer door met mijn leven na zes jaar juridische strijd'. Dat geeft voldoening!
 
Het werk neemt hij vaak mee naar huis, letterlijk gezien althans, ‘vanwege de stevige werkdruk’. In figuurlijke zin niet. “Ik ben veranwoordelijk voor een beslissing, maar niet voor het geschil dat bestaat en hoe zwaar het partijen belast. Wie ben ik om hun geschil te schikken als partijen dat zelf niet willen?”

» Ga naar alle rechters
» Lees meer over het programma De Rechtbank