Schuurtje-pik

Via live.ncrv.nl (op computer, smartphone of tablet) kunt u iedere aflevering live meespelen met De Rijdende Rechter. Als thuisrechter krijgt u een aantal stellingen voorgelegd, waarbij u zelf kunt oordelen als meester Visser.

Mevrouw Brevets buurman is er stellig van overtuigd dat haar tuinschuur op zijn grond staat. Nu wil hij het schuurtje zelfs afbreken. Mevrouw Brevet is totaal ontzet. Mag het schuurtje blijven staan?


1 –Van wie de grond is, zal afhangen van verjaring
Eens. Het komt er in deze zaak op aan, of de huidige berging daar al meer dan twintig jaar staat.
Zo ja, dan is de grensoverschrijding gelegaliseerd door verjaring, en mag de berging dus blijven staan.
Zo nee, dan is er niks verjaard en moet de berging in principe grotendeels worden afgebroken.

 


2 –Meneer Isitan had dit conflict kunnen voorkomen door het schuurtje eigenhandig af te breken
Helemaal oneens. Brevet is eigenaar van de hele berging met inbegrip van de ondergrond, daar moet Isitan dus van afblijven. Eigenhandig afbreken had het conflict juist verergerd.  

 


3 – Isitan zegt een troef achter de hand te hebben, maar kan tegen mr. Visser niet in beroep
Eens. Hoger beroep is niet mogelijk bij het bindend advies door de Rijdende Rechter. Bindend advies kan wel worden vernietigd bij de gewone rechter, maar alleen onder zeer zware criteria. Een bindend advies van De Rijdende Rechter is nog nooit vernietigd.4 – Het dakterras mag niet rechtstreeks op de tuin van mevrouw Brevet uitkijken
Eens. Tijdens de hoorzitting heeft Isitan toegezegd het dakterras minimaal twee meter van de gecorrigeerde erfgrens te houden. Aan die toezegging wordt hij gehouden.

 


5 – We blikken alvast even vooruit, welke partij denkt u dat er gelijk gaat krijgen?
Brevet. De berging mag blijven staan.

 

6 – Over tachtig centimeter zou Isitan niet zoveel ophef moeten maken
Oneens. Isitan hoefde geen genoegen te nemen met de grensoverschrijding en had in beginsel het recht om verwijdering van het onrechtmatig op zijn grond gebouwde deel van de berging te vorderen.

 

 

7 – Er is onvoldoende aangetoond dat het schuurtje er al meer dan 20 jaar in deze staat staat
Oneens. Op grond van wat De Rijdende Rechter heeft gezien en gehoord, is hij tot de overtuiging gekomen dat er geen enkele aanleiding bestaat om te veronderstellen dat de berging na 1989 nog is vergroot. Brevet kocht ‘m zoals ‘ie nu is, alleen het dak heeft ze vernieuwd.

 

 

8 – De kadastrale erfgrens moet vanwege verjaring verlegd worden
Eens. Brevet is eigenaar van de hele berging met inbegrip van de ondergrond, door verjaring. De kadastrale grens moet dus worden aangepast.

 

 

9 – Welke partij denkt u dat er gelijk gaat krijgen?
Brevet. De berging mag blijven staan.