Blog

Veelgestelde vragen over ziekteverzuim

U bent voor langere tijd ziek geweest, maar voelt zich nu weer beter. Alleen weigert uw werkgever om u administratief weer volledig beter te melden. Of u bent na uw re-integratieperiode opnieuw ziek geworden en nu dreigt uw werkgever uw loon in te houden. Wat kunt u doen? 

De redactie van Eerste Hulp Bij Recht legt deze en andere problemen van onze forumgebruikers voor aan Maarten Monchen, eigenaar van de website verminderverzuim.nl, en aan mr. Ulli Hoogland, specialist op het gebied van arbeidsrecht bij AN-i.

Mag mijn werkgever mij pas later betermelden?
Cynthia: ‘Mag mijn werkgever, om een slag om de arm te houden, mij pas later betermelden dan de eigenlijke datum waarop ik weer 100% in eigen functie aan het werk ben? Ik zou dan ten onrechte bijna twee jaar ziek zijn en in de WIA terechtkomen.’

Maarten Monchen: ‘Als de bedrijfsarts aangeeft dat er geen belemmeringen meer zijn en dat de werknemer weer aan het werk kan, dan mag de werkgever niet zomaar iemand ziek houden. Werkgevers melden iemand vaak voor 99% beter om te voorkomen dat zij het hele re-integratieproces opnieuw moeten doorlopen als blijkt dat een werknemer toch weer ziek wordt. Een aantal jaar geleden is dit streng afgekeurd door het ministerie.’

‘Mijn advies is om een Deskundigenoordeel bij het UWV aan te vragen en deze als een second opinion te gebruiken. Dat kan overigens ook bij je bedrijfsarts. En dan het liefst schriftelijk, zodat je zwart op wit hebt staan dat je weer voor 100% beter bent.’

Moet ik elke dag mijn werkgever bellen als ik ziek ben?
Monique: ‘Bij het bedrijf van mijn dochter gelden een paar regels over ziek zijn. Als mijn dochter ziek is, moet ze elke dag bellen, zo niet ‘s morgens en ’s avond, om te zeggen of ze zich alweer beter voelt. En als ze twee dagen ziek is, moet ze daar verlofdagen voor inleveren. Ik vraag me af of die regels wel reëel zijn.’

‘Als een werknemer twee dagen ziek is, betekent dat voor de werkgever dat hij twee wachtdagen heeft’, legt Monchen uit. ‘Die twee dagen worden in dit geval meegeteld als vakantiedagen. Dat kan, maar het is niet bij elk bedrijf hetzelfde. De voorwaarde is wel dat die afspraak bij iedere werknemer van tevoren bekend is door middel van een verzuimprotocol.’

‘Een werkgever kan van je eisen dat je elke dag belt. De achterliggende gedachte is dat een werkgever het loon van een werknemer doorbetaalt, terwijl er op dat moment geen arbeid wordt geleverd. Dan is het logisch dat een werkgever verantwoording eist van zijn werknemer. De loondoorbetalingsplicht geldt trouwens alleen voor mensen die medisch gezien ziek zijn en dus niet voor mensen die om een andere reden thuisblijven.’

Monchen: ‘Verder is het de vraag of er sprake is van uitwisseling van medische informatie. Een werkgever mag dat namelijk wel vragen, maar een werknemer hoeft daar niet verplicht op te antwoorden. Medische informatie is namelijk privé.’

Moet ik zelf vervanging regelen als ik ziek ben?
Saskia: ‘Op ons werk in de thuiszorg moeten wij bij ziekmelding eerst zelf onze klanten afbellen. Vervolgens moeten we vervanging zoeken en daarna moeten we ons via internet ziek melden. De werkgever noemt dit ‘eigen regelvermogen’ en legt het ondernemersrisico dus bij de werknemers. Mag dit wettelijk wel allemaal?’

Mr. Ulli Hoogland: ‘Dit is een uitzonderlijke situatie. Op het moment dat een werknemer zelf klanten moet afbellen en vervanging moet regelen, is de werknemer eigenlijk aan het werk. En je meldt je juist ziek, omdat je niet kán werken. Deze manier van ziekmelden gaat naar mijn mening dus te ver. Dat je je verder via internet af moet melden, is niet gek. Een werkgever regelt met instemming van de ondernemingsraad hoe hij zijn ziekmeldsysteem regelt.’

‘Mijn advies is om dit probleem voor te leggen aan de ondernemersraad voor de thuiszorg, omdat dit volgens artikel 27 van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) binnen hun beleidsterrein valt. Zij moeten op de hoogte zijn van en instemming hebben gegeven met het ziekteverzuimbeleid van een werkgever. Wanneer iets niet in de haak blijkt te zijn, kunnen zij de werkgever hier op aanspreken.’

Mag mijn werkgever loon inhouden?
Pieter: ‘Na meer dan tien jaar werken, heb ik een burn-out gekregen. En na mijn re-integratieperiode bleek ik direct weer in te storten. Mijn psychiater heeft geconcludeerd dat ik niet kan werken. Maar mijn baas zet me onder druk, door te zeggen dat hij me gaat korten op mijn loon. Ik moet van hem én de bedrijfsarts weer veertig uur gaan werken. Ik zie het niet zitten. Wat kan ik doen?’

‘Wanneer je het niet eens bent met een constatering van de bedrijfsarts, vraag je normaal gesproken een Deskundigenoordeel aan bij het UVW’, legt Hoogland uit. ‘Alleen kan een werkgever vinden dat je ten onrechte niet werkt en wil de werkgever dan geen loon doorbetalen.’

‘De werkgever kan in dat geval een loonsanctie opleggen. Volgens artikel 7:629 van het Burgerlijk Wetboek (BW) moet hij dat schriftelijk en spoedig aan de werknemer kenbaar maken. Indien het UWV later vaststelt dat je in staat bent om te werken, dan heb je niet de gevraagde arbeid verricht en kun je ook geen aanspraak maken op je loon. Als het UWV aangeeft dat je toch echt ziek bent, dan heb je gelijk gekregen en zal de werkgever het loon alsnog uitbetalen. Juridisch gezien is het dus mogelijk dat een werkgever als gevolg van het advies van de bedrijfsarts loon inhoudt.’

Extra advies
‘Wanneer je als werknemer ziek bent, betekent het niet dat je achterover mag gaan leunen’, vertelt Monchen. ‘Er wordt van een zieke werknemer een actieve houding verwacht om snel weer te re-integreren op het werk. Daar komt een aantal verplichtingen bij kijken, zoals je verantwoorden ten opzichte van je werkgever en de bedrijfsarts. Je moet ook blijven monitoren hoe het met je gaat. Dat vergeten mensen soms nog wel eens.’

Hoogland vult aan: ‘Begrijp dat een werkgever het vervelend vindt als je ziek bent, want het is een last voor het bedrijf. Kom dus gewoon netjes de regels na wat betreft afmelding en blijf met elkaar in gesprek. Een tip voor de werkgever is om niet al te moeilijk te doen wanneer een werknemer de regels een keer niet perfect is nagekomen. Door ook hierover in gesprek te blijven en even gas terug te nemen, kun je voorkomen dat er over kleine zaken veel discussie ontstaat. Zo houdt je de drempel laag voor een werknemer om terug te keren.’

Wegens privacy redenen zijn de namen van de forumgebruikers gefingeerd.