Blog

Wet Hervorming Kindregelingen: wat betekent dat voor gescheiden ouders?

De Wet Hervorming Kindregelingen is een versimpeling van de regels omtrent kinderen. Voor gescheiden ouders heeft deze vernieuwing consequenties. Welke precies? En hoe moet je daar als ouders mee omgaan?

Door de hervorming zijn de regels sinds 1 januari 2015 ingeperkt van elf naar vier. “De wet moet zorgen voor vereenvoudiging ”,  vertelt Rob van Coolwijk, voorzitter van de vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators (vFAS). “Ook laat de wet werkende ouders erop vooruit gaan ten opzichte van niet-werkende ouders. De maatregel is bedoeld als stimulans voor werkloze, alleenstaande ouders om te gaan werken”, legt Van Coolwijk uit.

Welke afspraken zijn belangrijk om te maken?
Gescheiden ouders moet vooral duidelijke schikkingen treffen over de nieuwe alleenstaande ouderkop en de al langer bestaande kinderalimentatie.

1. Alleenstaande ouderkop
Een ouder die in aanmerking komt voor het kindgebonden budget en alleenstaand is, heeft sinds 1 januari 2015 recht op een extra kindgebonden budget: de alleenstaande ouderkop. “Deze ouderkop compenseert het verdwijnen van de alleenstaande ouderkorting”, vertelt Marjolijn Schram, advocaat en scheidingsmediator bij Van der Kruijs Advocaten. Via de site van de belastingdienst kunnen gescheiden ouders hun ouderkop berekenen. Het is dan wel van belang het juiste inkomen in 2015 in te vullen.

De hoogte van het kindgebonden budget (inclusief de alleenstaande ouderkop) is relevant voor het bepalen van de kinderalimentatie. “Er wordt namelijk gekeken naar de kosten van het kind, de zogenaamde ‘behoefte”, legt Van Coolwijk uit. De ouderkop wordt gezien als een tegemoetkoming in de kosten van het kind, “waardoor er geen ‘behoefte’ meer zou kunnen zijn aan kinderalimentatie,” voegt Schram toe. Het is mogelijk dat alleenstaande ouders hierdoor er netto op achteruit gaan. Maar of dat ook echt zo is zal goed moeten worden berekend.

Het is dus ook belangrijk om na te gaan of er ‘behoefte’ is aan kinderalimentatie. Het kan zo zijn dat door de te ontvangen kinderbijslag en kindgebonden budget al volledig voorzien in de behoefte van het kind, waardoor de alimentatie overbodig is. Echter in gevallen waarin de kinderen een hoge behoefte hebben kan er nog steeds sprake zijn van kinderalimentatie.

2. Kinderalimentatie
De wet heeft belangrijke consequenties voor de draagkracht van de alimentatiebetaler. Voorheen konden zij de kinderalimentatie opgeven als aftrekpost bij de belastingaangifte, maar dit fiscaal voordeel is komen te vervallen.

Daarom draagt de alimentatiebetaler nu in sommige gevallen meer af dan hij aankan. “Er is door de nieuwe regelingen soms onvoldoende draagkracht om aan de alimentatie te voldoen”, licht Van Coolwijk toe. Dit kan een reden zijn om minder kinderalimentatie te betalen. “Dan moet de betaler uitzoeken of het wegvallen van het fiscale voordeel zo’n negatief effect heeft voor de draagkracht dat het echt noodzakelijk is om een lagere alimentatie af te spreken,” vertelt Schram.

3. Nieuwe afspraken
Schram benadrukt bij het herzien van de alimentatie vooral het belang van het kind. Wanneer de alimentatie wordt verlaagd, zonder enige compensatie voor de alleenstaande ouder, zal het kind hier uiteindelijk de dupe van worden. Volgens Van Coolwijk kan het met de huidige regelingen verstandig zijn als de ouders juist samen te kijken naar een oplossing waar beide partijen beter van worden. “Een goede adviseur kan het maximale uit deze regelingen halen.”

Hoe wijzig je de hoogte van de kinderalimentatie?
Als eerst is het verstandig om als gescheiden ouders de nieuwe kindregelingen goed te bespreken. Vervolgens kunnen ze samen een afspraken maken over de kinderalimentatie, eventueel onder begeleiding. “Je kunt als gescheiden ouders samen een advocaat of een gespecialiseerd scheidingsmediator inschakelen die verstand heeft van deze regelgeving”, zegt Van Coolwijk. Dan worden er nieuwe berekeningen gemaakt en komt er een oplossing waar jullie beiden het mee eens zijn. Tot slot dienen ze samen via een advocaat een verzoek tot wijziging van de alimentatie in bij de rechtbank.

Niet alle ouders hoeven voor een wijziging van de alimentatie per se naar de rechter. “Sinds vorig jaar is meer dan de helft van de kinderen niet meer geboren uit een huwelijk, maar uit een samenwoonrelatie”, legt Schram uit. “Als die ouders uit elkaar gaan, hoeven ze daarvoor niet bij de rechter te komen. Zij kunnen afspraken maken over de kinderalimentatie die niet zijn bekrachtigd en die ook weer zelf wijzigen.”

“Als de andere partij niet mee wil werken, zou ik een advocaat inschakelen die het voor je uitrekent”, adviseert Van Coolwijk. Wanneer uit die berekeningen blijkt dat het voor jouw situatie voordeliger is om de kinderalimentatie te wijzigen, is het mogelijk om zonder ex-partner de rechter om een herziening te vragen. Let op: bij reeds bestaande verplichtingen loopt de geldende bijdrage gewoon door en is pas een wijziging aan de orde als partijen dit samen afspreken of als de rechter heeft beslist.

Heb je een vraag over alimentatie? Of wil je iets anders weten over kinderen bij een echtscheiding? Stel je vraag op ons forum.

Gerelateerde artikelen