De grond onder je voeten zien verdwijnen

Still van de Rijdende Rechter uitzending De grond onder je voeten zien verdwijnen
De grond onder je voeten zien verdwijnen, uitzending, 35 minuten
dinsdag 6 oktober 2009
Mr. Frank Visser beslecht burenruzies, familievetes en andere conflicten. De uitspraak van mr. Frank Visser is juridisch bindend voor de partijen; zij zijn verplicht zijn beslissing te aanvaarden. Afl.: De grond onder je voeten zien verdwijnen. De bewoners van de Pastoor Boumanstraat in Terhole krijgen ineens te horen dat ze de helft van de tuin moeten inleveren. Sinds jaar en dag gebruikten ze een stuk grond van de gemeente, in ruil voor het onderhoud van de sloot. Deze afspraak was indertijd mondeling overeengekomen met de toenmalige wethouders. Echter, de gemeente wil nu van de grond af en biedt alle bewoners aan de grond te kopen of in originele staat terug te geven. 'Onmogelijk', vinden de bewoners, want de stukken grond zijn een deel van hun tuin geworden. Bovendien hebben ze een mondelinge overeenkomst en hebben ze veel geld besteed aan het onderhoud van de grond en de sloot. De gemeente houdt voet bij stuk en hoopt dat de bewoners zo verstandig zijn op het aanbod tot koop van de grond in te gaan. Maar de bewoners bundelen hun krachten en schakelen Mr. Visser in om de gang van zaken te beoordelen. Wie zal er grondig worden aangepakt? Presentatie: Jetske van den Elsen.
Ben je het eens met de uitspraak…
Zit jij met een conflict? Plaats het op het forum

Login via Facebook en laat hier je reactie achter

Reacties van voor 2016, u kunt niet meer reageren

het is een terechte uitspraak maar ik vind de prijs te hoog. wat ik nog wel wil toevoegen is de vreselijke arrogantie van die mijnheer van de gemeente, een triomfantelijk lachje en de hooghartig manier van praten bah. ambtenaren zijn er voor de burgers en niet om ze neerbuigend te behandelen.