De rijdende rechter

Still van de Rijdende Rechter uitzending De rijdende rechter
De rijdende rechter, uitzending, 35 minuten
dinsdag 23 maart 2010
Mr. Frank Visser beslecht burenruzies, familievetes en andere conflicten. De uitspraak van mr. Frank Visser is juridisch bindend voor de partijen; zij zijn verplicht zijn beslissing te aanvaarden. Er is ruzie over het riool. Je zou maar bij de buren moeten aankloppen om naar de wc te gaan... Dit gebeurt in Hellevoetsluis bij de familie Kuils. Sinds 2002 is het riool bijna continu verstopt. De familie Kuils vindt dat de gemeente verantwoordelijk is voor het herstellen van het riool. Deze is namelijk beschadigd door de wortels van de gemeentebomen die dwars door het riool heen groeien. De gemeente Hellevoetsluis vindt dat bewoners zelf aansprakelijk zijn voor het riool tot aan de hoofdaansluiting. De familie Kuils is ten einde raad, want ze kunnen al tijden geen gebruik maken van hun toilet. Een onhoudbare situatie waar snel iets aan moet veranderen. Presentatie: Jetske van den Elsen.
Ben je het eens met de uitspraak…
Zit jij met een conflict? Plaats het op het forum

Login via Facebook en laat hier je reactie achter

Reacties van voor 2016, u kunt niet meer reageren

Het zou in een wet vastgelegd moeten zijn/worden, dat een huiseigenaar verantwoordelijk is voor het riooldeel totaan de erfgrens.
Het is toch van de gekke, dat men "zijn" riool moet onderhouden in gemeentegrond, welke van allerlei grondbedekking voorzien kan zijn, met alle gevaren bij het opgraven vandien.

Helemaal mee eens!

Bij mij staat een grote kastanje voor de deur.De riool is daardoor kapot gegaan.De gemeente heeft een aansluiting gemaakt naast de boom maar wel een scherpe bocht en daardoor verstopping.Tot nog toe heeft de gemeente de ontstopping verzorgd een maal op zondag.We hebben de politie gebeld dat de riool verstopt was.Die hebben een geheim nummer dat ze bellen en dan komt er iemand van de gemeente met een hoge druk spuit.Probleem opgelost tot de volgende verstopping en dan komt de gemeente weer.

Ik doe het om een andere reden dan Mr Visser.
Bij veel gemeentes is de eigenaar van het huis verantwoordelijk tot het hoofdriool.
De gemeente Hellevloetsluis beriep zich hier op.
Maar struiken van de gemeente hebben het riool beschadigd.
Mr Visser heeft in andere uitspraken de veroorzaker van een verstopping aansprakelijk gesteld.
Dit ging toen tussen twee buren.
De gemeente is dus op dit punt ook in de fout gegaan

Het riool gaat altijd tot de erf grens daar hoort een putje te zitten, na het putje tot aan het hoofdriool is voor de gemeente, de gemeente struiken veroorzaken deze verstopping, dus de kosten komen zo wie zo voor de gemeente, heeft deze gemeente andere regels dat word het de hoogste tijd om deze aan te passen .

Het moet wettelijk worden vastgelegd, dat een huiseigenaar verantwoordelijk is tot aan de perceel/erfgrens.
Het is van de zotte om "eigen" riool te moeten onderhouden in gemeentegrond, daar betalen we onze dure centjes elk jaar al voor aan de gemeente! Onderhoud is en blijft voor rekening van gemeente!

Ik hoop dat de familie kuils OOK een schadevergoeding krijgt.

Ik ben het oneens met de uitspraak. Er kan wel terdege gesteld worden, dat je eigenaar én beheerder blijft van de rioolaansluiting tot op het gemeentelijk hoofdriool. Een verstopping moet dan op eigen kosten worden opgelost, tenzij de verstopping veroorzaakt is door schade van derden. Is er sprake van wortelingroei van bomen of struiken, die eigendom zijn van de gemeente, zoals in deze kwestie, dan moet de gemeente de kosten van herstel betalen.

dat kan wel gesteld worden maar dan moet je ook bewijzen dat die regeling van kracht is en dat kon de gemeente niet.
Dus dan ga je uit van wat normaal is in deze omstandigheid en dan is de gemeente aansprakelijk omdat de aansprakelijkheid van de huiseigenaar tot aan de erfgrens gaat.

Volledig eens dat tot aan de erfgrens de voorzieningen voor eigen rekening zijn.
In dit geval nog eens dubbel, omdat de beplanting van de gemeente ook nog eens schade heeft veroorzaakt aan de eigendommen van de eiser. als de verordening van de gemeente niet zo zou bestaan, dan ontstaat er ook geen konflikt tussen riooleigenaar en grondeigenaar.
er gebeurt zoveel met gemeentegrond (wortels, kabels leidingen iedereen heeft er wel iets te doen) dat de eigenaar van het riool gevaar loopt op schade en ik vind het dan ook aannemelijk dat dergelijke schade door veroorzaker betaald wordt.

Pagina's