Gelijke monniken, gelijke kappen.

Still van de Rijdende Rechter uitzending Gelijke monniken, gelijke kappen.
Gelijke monniken, gelijke kappen., uitzending, 30 minuten
dinsdag 9 september 2008
Mr. Frank Visser beslecht weer burenruzies, familievetes en andere conflicten. De uitspraak van mr. Frank Visser is juridisch bindend voor de partijen; zij zijn verplicht zijn beslissing te aanvaarden. Afl.: Gelijke monniken, gelijke kappen. Als de leegstaande seniorenwoningen tegenover hen worden gerenoveerd, besluiten mijnheer en mevrouw Tunzi Woningbouwvereeniging Volksbelang te vragen ook hun woning onder handen te nemen. Dat kan, mits ze van een verhuisvergoeding afzien. De Tunzi's gaan akkoord en betrekken na drie maanden hun prachtig gerenoveerde seniorenwoning. Na de Tunzi's volgen er meerdere renovaties. Maar wat schetst hun verbazing? Die bewoners krijgen wél een verhuisvergoeding, en niet de minste: de Tunzi's lopen EUR 5000,- mis. 'Jullie hebben nu eenmaal zelf om die renovatie gevraagd', aldus Woningstichting Volksbelang. Gelijke monniken, gelijke kappen, vinden de Tunzi's . Ouderen die vragen worden overgeslagen? Presentatie: Jetske van den Elsen.
Ben je het eens met de uitspraak…
Zit jij met een conflict? Plaats het op het forum

Login via Facebook en laat hier je reactie achter