Het strookt niet

Still uit aflevering Het strookt niet van Meester Visser in de tuin
Het strookt niet, uitzending, 35 minuten
dinsdag 8 maart 2011

In Lemsterland gaan de gemeentehekjes aan de wandel door landjepik. Verontrustend, vindt de gemeente, die daarop met nieuw beleid komt. Hessel de Boer en de familie Bosscha kunnen geen beroep op verjaring doen, terwijl volgens hen de buren in dezelfde omstandigheden hun stukjes grond wèl houden. Zij gaan de strijd met de gemeente Lemsterland aan bij De Rijdende Rechter.

Ben je het eens met de uitspraak…
Zit jij met een conflict? Plaats het op het forum

Login via Facebook en laat hier je reactie achter

Reacties van voor 2016, u kunt niet meer reageren

Wat vindt u van de uitzending?

Ik ben van mening het vreemd is dat "verjaring" tijdens de uitzending als een soort middel wordt gezien om gratis gemeentegrond te kunnen verkrijgen.
Verjaring is mijns inziens alleen bedoeld om, als achteraf blijkt dat eigendommen verkeerd zijn ingeschat maar de situatie niet of redelijkerwijs niet (ook financieel) irreversibel zou zijn, de huidige situatie te kunnen legaliseren. In deze gevallen is daar in het geheel geen sprake van.
Dus EENS met de uitspraak.

Als de bewoners de grond in eigendom willen hebben door koop is het mooi dat de gemeente ze hiertoe in de gelegenheid stelt. Nog mooier is dat de gemeente ze zelfs ook nog de mogelijkheid van huur aan biedt.
Het argument van de betreffende bewoners dat ze jarenlang reeds kosten hebben gemaakt door het door hen gepleegde onderhoud is niet relevant, dat doe je immers alleen omdat je er zelf ook het genoegen van hebt.

Het ware beter geweest als deze energie was gestopt in de gevallen waarin verjaring nu wel is toegegeven, om uit te zoeken bij welke gevallen de in gebruik name destijds niet abusievelijk zou zijn gebeurd. Dan worden de eigendommen van de overheid, die tevens de eigendommen van ons allen zijn tenminste goed beschermd.

Oneens, Ik denk dat als bewoners de jaarlijkse kosten van onderhoud en beplanting doorrekenen, de gemeente veel duurder uit is dan verkoop van die stukjes grond. Jammer dat mr. Visser hier geen oog voor heeft.
Het voorbeeld laat zien, dat als de gemeente haar formeel gelijk haalt, de grond verwoekert en bewoners gefrustreerd of eenzaam (zonder hobby) achter blijven.
Maar goed, de gemeente heeft dan wel mooi het gelijk aan haar zijde. Belangrijker vraag zou moeten zijn of bewoners echt gelukkiger worden van deze - formeel juiste - opstelling.

Ik ben het helemaal met je eens Geert-Jan, meer commentaar is overbodig.

waar blijft het rechtvaardigheidsbeginsel meneer
meester frank visser ?
wat mij betreft dit programma meteen stoppen of een andere rechter kiezen. deze man deugt niet !

U moet het niet op de "persoon Frank Visser" spelen; een andere rechter doet precies dezelfde uitspraak, want recht is recht. Hoe oneerlijk dingen vaak kunnen zijn.

Zegt u nu: Recht is onrecht? :-)

Ik denk dat meneer Venema niet juridisch geschoold is. Jammer van zo'n reactie, maar dat recht heeft hij natuurlijk wel.

Ik denk dat meneer Venema niet juridisch geschoold is. Jammer van zo'n reactie, maar dat recht heeft hij natuurlijk wel.

Absoluut eens,
Goed dat mr. Visser zich niet laat meeslepen door de overdreven reacties van de bewoners. De bewoners hebben al die tijd gratis gebruik mogen maken van de grond, dus die mogen nog blij zijn.
Het moet toch niet zo zijn dat je zomaar grond kan toeeigenen door het in gebruik te nemen.
Jammer van de onredelijke reacties van de bewoners.

Pagina's