Hoge bomen vangen veel zon

Still van de Rijdende Rechter uitzending Hoge bomen vangen veel zon
Hoge bomen vangen veel zon, uitzending, 31 minuten
dinsdag 15 maart 2016
‘Ik kan het niet geloven, hier zijn de bomen wél weg!’ Meneer Sabovic wil al zes jaar lang vier grote acacia’s weg hebben, die naast zijn huis staan. Want door die bomen liggen zijn zonnepanelen in de schaduw! Hij heeft echt alles al geprobeerd: van handtekeningen verzamelen tot een dure advocaat. Toch weigert de gemeente Breda mee te werken. Mr. John Reid is Sabovic’s laatste redmiddel. Pakt het voor hem nu eindelijk wel goed uit?
Ben je het eens met de uitspraak…
Zit jij met een conflict? Plaats het op het forum

Login via Facebook en laat hier je reactie achter

Reacties van voor 2016, u kunt niet meer reageren

Geachte Rijdende rechter,

In de uitspraak mis ik toch echt het vertrouwens beginsel. Immers, een burger moet als leek kunnen uitgaan dat een vertegenwoordiger van de overheid bevoegd is, als een antwoord / reactie gegeven wordt. Hij/zij hoeft zich niet te verdiepen in interne aangelegenheden van de Gemeente. De baliemedewerker heeft niet eerst aangegeven niet bevoegd te zijn noch staat aangegeven op de balie dat baliemedewerkers niet bevoegd zijn. Een vraag aan een baliemedewerker, is daarmee dan een vraag aan de Gemeente. Met de getuige en getuigenis, zou daar niet zomaar aan voorbij gegaan mogen worden.

Met vriendelijke groet.

Exact zoals ik het op de opleiding geleerd heb mevrouw van Leeuwen! Ethisch verantwoord!

Beste,

Het vertrouwensbeginsel in de zin van het bestuursrecht stelt de beperking die mr. Reid ook ter gehore brengt.
De toezegging dient te zijn gedaan door een bevoegd persoon, de baliemedewerkster die toezegt is een schoolvoorbeeld van een toezegging waar je niet op had mogen vertrouwen. (zie Algemene Wet Bestuursrecht)
Had de schoonmaakster die in dienst is van de gemeente gezegd dat de bomen gekapt zouden worden had ieder weldenkend persoon al achter zijn oren gekrabt, dezelfde onbevoegdheid had de baliemedewerkster in dit geval dus ook.

Verder had de baliemedewerkster natuurlijk niet moeten toezeggen, maar dit neemt niet weg dat de eiser in dit geval te goeder trouw is geweest, aangezien de wet deze uitzondering duidelijk voorziet.

J. Koelewijn
Student Rechtsgeleerdheid

Heer Koelewijn,

Ik hoop dat u zich als Student Rechtsgeleerdheid realiseert dat sommigen mensen zaken verzinnen om hun situatie proberen te verbeteren. Het is helemaal niet aangetoond dát de baliemedewerkster iets heeft toegezegd en indien er wel iets is toegezegd dan kent u daar de inhoud niet van.
U vertrouwt blindelings op de uitspraak van de eisende partij terwijl hier geen bewijs voor is.
Naar mijn mening hebt u nog heel wat studiejaren te gaan, vooraleer u deskundig genoeg bent op rechtsgebied

En is er dan nog zoiets als redelijkheid? Hoe kan iemand van een balie medewerker verwachten dat ze definitieve uitspraken kan doen over bomenkap? Dat is toch niet redelijk om zo iets van een balie medewerker te vragen. Dat vraag je aan de juiste personen binnen de gemeente die daar een besluit over kunnen nemen.

Waarom heb ik zo'n vermoeden dat dit niet op deze manier gezegd is? De eiser zei het en een getuige die nou net niet die dag bij de hoorzitting aanwezig kon zijn en ook al zei: het is zes jaar geleden...

Helaas zijn veel advocaten in de eerste plaats zakkenvullers. De advocaat had Sabovic over de onbevoegdheid van de gemeentelijke baliemedewerkster moeten vertellen en dat hij geen enkele kans had mede na 3 eerdere afwijzingen om deze zaak te winnen alsmede dat hij een schadevergoeding op z'n buik kon schrijven. Enkele brieven schrijven. waarschijnlijk simpel genoeg voor een advocaat in opleiding, naar de gemeente voor 1400 euro is behoorlijk aan de prijs. De rijdende rechter kon niet anders dan tot deze uitspraak komen en wist zelfs nog een heroverweging van 1 boom voor elkaar te krijgen. Meer zat er niet in. De "boomfetisjisten" kunnen tevreden zijn.

Eens. Sowieso vond ik het advocatenverhaal ongeloofwaardig. Als je een kundig advocaat hebt, ga je toch niet weer naar RR? En waar was die advocaat überhaupt?

Mr. Reid ordeelt dat de baliemedewerkerster niet bevoegd was een uitspraak te doen over het kappen van de bomen en dat daarom de meneer geen schade vergoeding krijgt, omdat dat alleen zou kunnen als de uitspraak gedaan was door een bevoegd persoon. Maar naar mening kon de meneer niet weten of zij wel of niet bevoegd was, hij is naar de gemeente gegaan voor advies en heeft die gekregen en daar naar gehandeld, dus is de gemeente in gebreke gebleven door onbevoegd advies te geven.

Hij is gegaan om een aanvraag, op papier, met formulieren, in te dienen. Als je dat doet is het volstrekt logisch dat een ambtenaar die eigenlijk niet veel meer doet dan de aanvraag in ontvangst nemen geen definitieve uitspraken kan doen. Tenminste, als je het systeem een beetje snapt.. het is overigens geen schande dat meneer dat niet doet!
Ook heb ik , als iemand met ervaring met taalbarrières, ik geef les aan buitenlandse mensen, de indruk dat dat hier een rol KAN hebben gespeeld. De eiser had het eerst enkele keren over een belofte dat er gesnoeid zou worden, en dat is ook gedaan, terwijl pas later een belofte tot kappen werd genoemd. Het is zelfs mogelijk dat dit in zijn moedertaal hetzelfde betekent.

Hoe dan ook, Mr Reid had als hij de bevoegdheid niet had meegeteld moeten beslissen of er voldoende bewijs was dat er echt gezegd is wat is beweerd en het menselijk geheugen is wat dat betreft, zelfs zonder taalproblemen volstrekt onbetrouwbaar.

Pagina's