Klagen over de kampeerwagen

Still van de Rijdende Rechter uitzending Klagen over de kampeerwagen
Klagen over de kampeerwagen, uitzending, 30 minuten
dinsdag 29 april 2014
Jack van Nunen koopt een twintig jaar oude camper bij Matthieu van Asselt. Hij is er dolgelukkig mee. Totdat er op wintersport allerlei problemen ontstaan. De radiator gaat stuk, de koelkast doet het niet meer en de beloofde 4x4 aandrijving blijkt er niet te zijn. Tot overmaat van ramp blijkt dat de deurdorpels compleet verrot zijn. De gaten zitten erin. Meester Visser onderzoekt wie voor de kosten moet opdraaien.
Ben je het eens met de uitspraak…
Zit jij met een conflict? Plaats het op het forum

Login via Facebook en laat hier je reactie achter

Reacties van voor 2016, u kunt niet meer reageren

Anderhalf jaar een camper gebruiken voor 2000 euro ?? lekkere rechtspraak hebben wij toch.
Hang de onnozele hals uit ; doe je heel dom voor en laat dan een ander voor je vakantie betalen. De rechter staat achter je.
En de uitleg van de APK komt me al helemaal ongeloofwaardig over; een belediging van de keurmeesters.
Geen topper deze keer.

Hoe wordt de gebruiksvergoeding van 2000 euro vastgesteld? een fors bedrag voor 1 1/2 jaar (spaarzaam?) gebruik..

Ongelofelijk dat je als (onozele) koper na 2 jaar terug durt te komen terwijl je iets koopt zonder garantie.

Heerlijke rechtspraak hebben wij!

Ook een APK keuring kunnen we misschien maar beter schrappen in Nederland.

Ik verwijs in dit verband naar een uitspraak van de Rechtbank Zwolle :

ECLI:NL:RBZWO:2003:AO8922
LJN AO8922, Rechtbank Zwolle, 85129 / HA ZA 03-397

r.o. 1.6 "Omdat uit de wetsgeschiedenis blijkt dat de wetgever ervan is uitgegaan dat in uitzonderlijke situaties een gebruiksvergoeding verschuldigd is, acht de rechtbank een vordering tot betaling van een gebruiksvergoeding in uitzonderlijke situaties toewijsbaar. Het enkele gebruik van een zaak door de koper is echter onvoldoende voor toewijsbaarheid van een dergelijke vordering. Er dient sprake te zijn van een situatie waarin voldaan is aan de vereisten van ongerechtvaardigde verrijking en waarin het uitblijven van een gebruiksvergoeding naar normen van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn."

http://jure.nl/ao8922

Gedurende jaren ben ik een trouwe kijker van uw programma. Maar na vanavond heb ik de laatste keer naar uw programma gekeken. In het verleden kon ik het namelijk altijd wel vinden met uw uitspraken.
Vorige week begon ik me al behoorlijk op te winden over de uitspraak in de zaak met persoon die huis koopt met recht van overpad, maar afgelopen avond sloeg echt alles.
Hoe bestaat het dat iemand die een auto van TWINTIG jaar oud(zonder garantie) na ANDERHALF jaar nog 10.000 Euro (van de 12.000 Euro) terug krijgt omdat de APK-gekeurde camper doorgeroest is.
Ik heb weinig mensenkennis, maar in mijn ogen was de verkoper een correct persoon die afgeschilderd werd als malafide autoverkoper. Ik woon in België, maar zelfs in deze bananenrepubliek is dit ondenkbaar. En dan de commentaren van uw geweldig panel... Wie heeft die mensen geselecteerd? Aan deze mensen erger ik me trouwens al veel langer, maar omdat uw uitspraken altijd redelijk waren,
nam ik er dat maar bij.
Dit is mijn eerste klachtenbrief ooit, maar ik ben zo ontgoocheld in de laatste aflevering dat ik nu toch even wilde reageren.

Met vriendelijke groet,

Roger Rutten

Ik heb ook mijn kanttekeningen bij het geheel maar over het algemeen kan ik me wel tot op zekere hoogte vinden in het verhaal. Als ik als verkopen, een camper te koop aanbied die zeer zware roestplekken heeft over de kokerbalk, dan keur ik zo'n camper toch eerst als ik die inruil? Dan had hij er al achter kunnen komen dat de auto niet meer veilig was door al die roest. Ook de koper vind ik dom maar die heeft toch minder kennis van zaken dan een camper-handelaar. Het gaat hier om de bescherming van een consument. Ik verdenk de verkoper niet direct van bedrog maar als verkoper zou ik me toch in ieder geval mijn auto's laten keuren voordat ik ze aan consumenten verkoop.

En de uitspraak mag wel fors zijn, maar als er ongelukken waren gekomen door het verkopen van een ondeugdelijk goed dan waren voor de verkoper de rapen veel gaarder geweest.

Ik vond de uitslag ook niet kloppen,het kwam doordat de roestvlekken weggemoffeld waren,maar eerst een paar jaar op vakantie en dan pas klagen? Vreemd.

Een paar jaar? Hij heeft hem op 26 januari 2012 gekocht en hem in mei 2012 laten APK keuren en toen hij 1 jaar later wederom in mei de auto wilde laten keuren heeft de keurmeester van toen de roest ontdekt en de keuring stilgelegd. Dat is dus 1 jaar en 4 maanden en niet een paar jaar op vakantie (tenminste volgens mij is 15/16 maanden niet hetzelfde als een paar jaar).

U bent het altijd eens met de uitspraken van de rechter, zelfs in het geval heel Nederland zich aan een uitspraak van deze rechter heeft gestoord. Feit is wel, dat ik nimmer een goede juridische onderbouwing van uw kant heb gezien, welke de verdediging van de uitspraak rechtvaardigd. De uitspraak van Mr. Visser is volstrekt onjuist en ondermijnt de wetgeving ter zake koopovereenkomsten en de garantietermijnen.

Waarom zou ik het niets eens kunnen zijn met zijn oordeel en er toch het mijne van denken? Ik vind het vaak helemaal niet leuk dat een bepaald iemand gelijk krijgt maar dan betekent niet dat ik het, na het horen van het oordeel en het lezen van de uitspraak (en soms ook nog wat na te zoeken, het wetsartikel of jurispredentie lezen).

Dat U mij nog nooit een goede juridische onderbouwing heeft gelezen is Uw probleem, ik heb het wel vaker gedaan of uitgelegd waarom in het eens was met het oordeel. Dat U dit niet leuk vindt is Uw probleem, niet het mijne. Ik vind het ook heel grappig dat leken hier lopen te roepen dat een oordeel volstrekt onjuist is terwijl ze vaak geen flauw benul hebben van wetgeving (heb ik trouwens ook niet maar ik probeer me wel in te lezen) en het oordeel van een zeer ervaren jurist en rechter (meester Visser) te betwisten zonder zelf enige onderbouwing te geven. Sorry, maar als ik het oordeel van een ervaren rechter heb tegenover dat van een amateur dan weet ik wel aan welke uitspraak ik meer waarde hecht.

In het schriftelijk oordeel verwijst meester Visser naar artikel 17 van het zevende burgerlijk wetboek hierin staat:

1
De afgeleverde zaak moet aan de overeenkomst beantwoorden.
2
Een zaak beantwoordt niet aan de overeenkomst indien zij, mede gelet op de aard van de zaak en de mededelingen die de verkoper over de zaak heeft gedaan, niet de eigenschappen bezit die de koper op grond van de overeenkomst mocht verwachten. De koper mag verwachten dat de zaak de eigenschappen bezit die voor een normaal gebruik daarvan nodig zijn en waarvan hij de aanwezigheid niet behoefde te betwijfelen, alsmede de eigenschappen die nodig zijn voor een bijzonder gebruik dat bij de overeenkomst is voorzien.
3
Een andere zaak dan is overeengekomen, of een zaak van een andere soort, beantwoordt evenmin aan de overeenkomst. Hetzelfde geldt indien het afgeleverde in getal, maat of gewicht van het overeengekomene afwijkt.
4
Is aan de koper een monster of model getoond of verstrekt, dan moet de zaak daarmede overeenstemmen, tenzij het slechts bij wijze van aanduiding werd verstrekt zonder dat de zaak daaraan behoefde te beantwoorden.
5
De koper kan zich er niet op beroepen dat de zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt wanneer hem dit ten tijde van het sluiten van de overeenkomst bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn. Ook kan de koper zich er niet op beroepen dat de zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt wanneer dit te wijten is aan gebreken of ongeschiktheid van grondstoffen afkomstig van de koper, tenzij de verkoper hem voor deze gebreken of ongeschiktheid had moeten waarschuwen.

En punt 1 en punt 2 zijn volgens mij van toepassing op deze zaak. Een camper met zwaar rottende balken voldoet niet aan wat je van een camper die je door een professioneel bedrijf mag verwachten.

Pagina's