Rot dat het rot is

Still van de Rijdende Rechter uitzending Rot dat het rot is
Rot dat het rot is, uitzending, 31 minuten
dinsdag 1 maart 2016
‘Beter een goede buur, dan een verre vriend’, was het motto van buurvrouwen Heidi en Anne uit Apeldoorn. Maar door een opmerking van Heidi over de opvoeding van haar zoon, heeft Anne het plots helemaal gehad met haar buurvrouw. Ze spreken elkaar nooit meer. Nu wil Heidi haar rotte schutting vernieuwen, maar Anne steekt hier een stokje voor. Mr. Reid bezoekt de buurvrouwen en bekijkt of het allemaal echt zo rottig is als het lijkt.
Ben je het eens met de uitspraak…
Zit jij met een conflict? Plaats het op het forum

Login via Facebook en laat hier je reactie achter

Reacties van voor 2016, u kunt niet meer reageren

Ik begrijp geen snars van deze uitspraak, het aangehaalde wetsartikel geld alleen voor de eigenaren van het perceel en dan ook nog eens op de erfgrens.

Zoals reid zelf al zei betreft het een ongedeeld perceel en is er geen erfgrens, wat er ook voor zorgt dat het burenrecht niet uitgevoerd kan worden.

Daarnaast geld de plicht om mee te werken aan het oprichten van een schutting op de erfgrens alleen voor de eigenaren, in dit geval de woningcorperatie, een huurder staat buiten het burenrecht omdat die is ingericht op naburige eigenaren

Dit is niet juist, uit de jurisprudentie blijkt dat het burenrecht ook van toepassing kan zijn bij huurwoningen.

De aanname dat het burenrecht alleen zou gelden voor eigenaren is inderdaad onjuist.

Het onderhavige artikel (art. 5:49 lid 1 BW) spreekt weliswaar alleen van 'eigenaren', uit de jurisprudentie blijkt echter temeer dat het burenrecht ook van toepassing kan zijn op gebruikers/niet-eigenaren, waaronder huurders. Dit zal met name het geval zijn wanneer burenrechtelijke regels betrekking hebben op het tijdelijke gebruik van het erf (1) dan wel de strekking van de burenrechtelijke bevoegdheid vooral in het belang is van de gebruiker, in casu de huurder (2), hetgeen zich zal voordoen indien het bijvoorbeeld gaat om kwesties omtrent (de bescherming van) privacy. Laatstgenoemde is in deze zaak het geval: het plaatsen van een scheidsmuur (waaronder een (houten) schutting, zie art. 5:49 lid 1 jo. 5:43 BW) heeft betrekking op de privacy van de gebruikers (al dan niet eigenaar). In dat geval zal ook een gebruiker (huurder) gebruik kunnen maken van burenrechtelijke bevoegdheden.

Specifiek voor het onderhavige geval, namelijk het in het geding zijnde art. 5:49 BW blijkt dit alles uit het vonnis van de rechtbank Amsterdam van 23 november 1995 (NJ 1996, 649): 'De bepalingen van titel 4 van Boek 5 BW zijn in beginsel ook van toepassing tussen huurders, indien de aard en de inhoud van de rechten en verplichtingen die toekomen aan de huurders, in samenhang met de aard en strekking van de burenrechtelijke bepalingen, met zich meebrengen dat deze bepalingen van overeenkomstige toepassing zijn op de verhouding tussen huurders. Art. 5:49 BW leent zich naar zijn aard en strekking voor overeenkomstige toepassing tussen huurders, aangezien het optrekken van een scheidsmuur van twee meter hoogte op de grens van de twee erven tot doel heeft het bevorderen van de privacy van de buren, waarbij het geen wezenlijk verschil maakt of die buren eigenaars zijn of huurders.'

Zie ook: Asser/Mijnssen, Van Velten & Bartels 5* 2008, nr. 129 en W.H.M. Reehuis en A.H.T. Heisterkamp, Pitlo deel 3: goederenrecht, Deventer, Kluwer 2012.

Dat is niet waar, zoals reid al zorgvuldig opmerkte is alles wat met de grond is verankert eigendom van de grond eigenaar, in dit geval is de schutting maar ook de nieuwe schutting dus eigendom van de verhuurder

Dat was mij ook opgevallen. Ik neem aan dat 'Leiden81' gelijk heeft; 'Leiden', hè. Maar dan nog is de uitspraak onvolledig, dan wel onzorgvuldig geformuleerd. Reid zei zelfs nog tegen 'blonde partij' (sorry, ik ben haar naam kwijt) dat zij 'op haar eigen grond' een schuting mocht plaatsen. Ik den dat Frank Visser er de huurovereenkomst bij had gehaald en misschien zelfs het bestemmingsplan.

Een hele vervelende situatie en daar zal deze uitspraak niets aan veranderen.
Hetgeen dat er ECHT toe deed is niet uit te zoeken, noch te regelen.. namelijk wie nu wie treitert, wie hier ' over de grens' gaat, qua gedrag.
Ik ken beide dames niet dan van deze uitzending, maar ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat deze karakterbotsing tenminste gedeeltelijk beiden aan te rekenen is.

Nog even iets anders, ik heb meegespeeld op de app en krijg sterk de indruk dat ik punten had moeten krijgen waar ik ze niet kreeg, dus leg ik het jullie maar even voor.

Stelling 6: Als iemand geen schutting wil, kan diegene daar niet toe verplicht worden.

Mijn antwoord was: oneens, want iemand die geen schutting wil kan dus, zoals het antwoord er onder ook zegt daar WEL toe verplicht worden, dus klopt de stelling niet.

Er is hier sprake van een dubbele negatief, dat maakt de stelling lastig.. dus heb ik het een aantal keren herlezen, maar mijn conclusie blijft hetzelfde: de stelling klopt niet.

Screenshot van de vraag en de uitleg:

https://gyazo.com/63272b6e1202202470c7fbd507178840

Ik weet verder niets van deze app, maar in uw screenshot staat onder de vraag:

"Dit is een peiling, u verdient hier geen punten mee."

Zou dat (dan toch nog) het punt kunnen zijn?

Lol je hebt gelijk.

Twee kwibbelende ouwe dikke wijven.
Het blonde ouwe wijf heeft het nadeel dat ze nog dommer is dan het andere mens. En dan een bemiddelaar die ook niet van wanten weet. Beiden dienen een schutting te samen op de erfafscheiding te zetten. Over het type erfafscheding moeten ze het wel eens worden. Het betreft een erfafscheiding, geen erfgrens en geen grondrecht.
Uiteraard staat het beiden vrij schuttingen in hun eigen tuinen te zetten, over domheid gesproken.
Als Reid zegt zelf al te zien dat de schutting totaal verrot was, waarom daar nog een zgn. deskundige bij halen? Een blinde kon zien dat de schutting verrot was, of tenminste voelen (ik wil geen blinden beledigen).
Kortom, samen een schutting zetten op de tuingrens en samen betalen. Bij conflict mag de rechter een redelijke schutting toewijzen.
Maar ja, waar hebben we het eigenlijk over?

Fijn dat u geen blinden wilt beledigen. Ik stel wel vast dat u daar met "kwibbelende ouwe dikke wijven" aanzienlijk minder moeite mee heeft.

Pagina's