Verstopt in Maassluis

Still van de Rijdende Rechter uitzending Verstopt in Maassluis
Verstopt in Maassluis, uitzending, 30 minuten
dinsdag 21 oktober 2014
Het veroorzaakt altijd discussies op de vergadering van de Vereniging van Eigenaren. Moet een reparatie zelf betaald worden of verdeeld worden over iedereen? Voor de familie Knaap is het in deze zaak zo klaar als een klontje: hun rekening is eigenlijk een gemeenschappelijke. De verstopping waar zij last van hadden wordt namelijk veroorzaakt door een loslatende coating in een buis en die buis ligt weer verzonken in een betonnen vloer. 'Ja maar', zegt de VVE, 'die buis ligt wel in een privéruimte'. Aan Mr. Visser de schone taak om een einde te maken aan alle dubbelzinnigheid.
Ben je het eens met de uitspraak…
Zit jij met een conflict? Plaats het op het forum

Login via Facebook en laat hier je reactie achter

Reacties van voor 2016, u kunt niet meer reageren

NEE, RR geeft verkeerde interpretatie aan artikel 9 MR 1992.
Niet goed gelezen!
Er staat: alles voor zover die installaties niet uitsluitend ten dienste van een prive gedeelte strekken.
De installaties strekken ten dienste van alle appartementen!!! en dan is het vervolgens inclusief de leidingen.
De uitspraak van de RR is alleen van toepassing als appartementsgerechtigde rechtstreeks vanuit zijn appartement is aangesloten op het riool.

Het is jammer dat betreffende eigenaar de weg via de RR heeft gekozen, omdat dat impliceert dat hij geen hoger beroep kan instellen.
Dat lijkt mij overigens ook discutabel.
Burgers ten behoeve van een amusementsprogramma een volledige rechtstoegang ontzeggen, lijkt mij in strijd met de grondwet, zelfs als zij daarvoor getekend hebben.
Vooral als een rechter, van wie deskundigheid verwacht mag worden, de plank volledig misslaat.

Ik hoop dat ook andere specialisten op het gebied van het appartementsrecht zich hierover willen uitlaten.

Met vriendelijke groet,
Ine Janssen
www.vve-loket.nl

Uit de splitsing bepaling staat toch wel dat leidingen die uitsluitend als privé leidinningen worden bepaald dat die voor rekening voor bewoner komen.
Juist ook door de toegevoegde bepaling komt nog dat de afvoer in de vloeren die alleen als privéleidingen fungeren ook voor de de koste van de bewoner komen.

Wat u doet is een gedeelte uit de bepaling eruit halen en daar uw conclusie op baseren.
De rechtspraak moet natuur;ijk het hele besluit meenemen, dit heeft de RR dus ook gedaan en is zo tot zijn uitspraak gekomen.

Dit programma gaat niet om amusement maar meer om de educatieve manier om mensen te laten zien hoe de rechtspraak werkt.
De Rechter, en Meester Visser is een officiële rechter, gaan van feiten uit en doen hun uitspraak volgens de regels van het wetboek.
Omdat ze onafhankelijk zijn zie je ook duidelijk in het programma dat hij geen partij kiest voor een van de partijen maar wat je ziet is dat buitenstaanders dat wel doen. Zo merk je dat mensen die partij kiezen dus niet objectief worden en dat merk ik ook aan u opmerkingen.

U negeert voor het gemak maar even de wijziging die in artikel 3 van het VVE modelovereenkomst. Daarbij, deze leiding is niet de riool afvoer voor iedereen maar de riool afvoer van die ene woning op het gezamenlijke riool gedeelte. En na een jaartje of 40 tot 45 is het heel normaal dat je onderhoud pleegt aan je privé leidingen in je woning.

u schreef: "Het is jammer dat betreffende eigenaar de weg via de RR heeft gekozen, omdat dat impliceert dat hij geen hoger beroep kan instellen. Dat lijkt mij overigens ook discutabel.
Burgers ten behoeve van een amusementsprogramma een volledige rechtstoegang ontzeggen, lijkt mij in strijd met de grondwet, zelfs als zij daarvoor getekend hebben."
Ik wil ook wel eens weten hoe dat precies zit. Het loopt als een eend, het kwaakt als een eend en het vliegt als een eend. Maar is het dan onbetwistbaar een eend?
Het is een civiele overeenkomst die partijen zijn aangegaan. Inclusief het zich neerleggen bij de gedane de uitspraak.
Het zou contractbreuk zijn, als je dat niet deed. Maar wat als die op foute gronden is gedaan? de RR zou zelf nog iets aan een foute uitspraak kunnen doen. Het siert als je uiteindelijk de waarheid laat zegevieren.
Dus RR, hoe zit dat precies?

op de website, helemaal onderaan staat "veel gestelde vragen" en in de sectie over het bindend advies staat:

+++++
Hoger beroep

Hoger beroep is niet mogelijk bij het bindend advies door de Rijdende Rechter. Bindend advies kunt u wel laten vernietigen bij de gewone rechter. De enige vernietigingsgrond is als gebondenheid aan het bindend advies, in verband met de inhoud of de wijze van totstandkoming daarvan, in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Dit is een zeer zwaar criterium en een bindend advies van De Rijdende Rechter is nog nooit vernietigt.
+++++

Dus ja, e kunt het laten ontbinden maar dan moet je wel met hele sterke argumenten komen dat de rijdende rechter iets totaal onredelijk en onbillijk besloten heeft en nog wel zo erg dat het laten staan van het bindend advies "onaanvaardbaar zou zijn naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid).

Ben ik blij dat wij geen jury rechtspraak hebben, want dan zou er geen goed recht zijn gesproken met dit panel.
Misschien zijn deze leden aan vervanging toe want ze hadden het in meerderheid bij het verkeerde end.
Zij hebben niet goed geluisterd in de hoorzitting want daar kwam juist de ommekeer op gang toen Meester Visser het regelelement er bij naam en de daarbij behorende bepaling oplas.
Je kon er toen al van uitgaan dat meneer het zelf moest gaan betalen maar het panel bleef toch bij hun eigen emoties en vond toch dat de vereniging van eigenaren het moest gaan betalen.

Zij hebben duidelijk niet naar de feiten geluisterd en daar hun afweging op gebaseerd maar duidelijk op hun gevoel voor de persoon laten spreken.
Bij rechtspraak kan het niet zo zijn dat je gevoel laat spreken maar de feiten op een rij legt en wat overeen komt met wat in het rechtsboek beschreven staat.

Installaties die niet uitsluitend ten dienste van een prive gedeelte strekken. Moet je installaties nu generiek voor het hele complex zien of specifiek voor een prive gedeelte. Als er installatie had gestaan, was het eenduidig. Er staat echter installaties. Ik denk specifiek. Omdat die delen van een installatie, die specifiek zijn aangebracht voor de adequate werking van een prive gedeelte als zodanig apart dienen te worden beoordeeld. De RR heeft m.i.terecht naar de geest van de splitsingsakte geoordeeld.

even dan nog ter verdere toelichting: er is een verschil tussen installaties en leidingen.
de installatie(s) is het grote geheel, inclusief het stelsel van leidingen.
uiteindelijk leiden natuurlijk de leidingen in de privegedeelten via het gezamenlijke stelsel naar het gemeentelijk riool.
er zijn soms in vve's appartementen, met name op de begane grond, waarvan de leidingen rechtstreeks naar het gemeentelijk riool leiden, die dus niet via het gezamenlijk stelsel lopen.
daarvoor geldt wat de RR oordeelde.
bij hoogbouw kan het niet anders dan via het gezamenlijk stelsel gaan, tot het punt (nabij de grens van het gebouw op de begane grond) waar de overgang naar het gemeentelijk riool ligt.
er staan niet voor niets de woorden 'uitsluitend', (wat betekent dat de andere appartementen dus ervan uitgesloten zijn ) en het woord 'een prive gedeelte', met accenten op het woord 'een' (ik weet niet hoe ik in dit bericht accenten kan plaatsen).

verder is aan artikel 9 nog een lid 2 toegevoegd: het is aan een eigenaar of gebruiker zonder toestemming van de vergadering niet toegestaan veranderingen aan te brengen in de gemeenschappelijke gedeelten en gemeenscahppelijke zaken, ook als deze zich in de prive gedeelten bevinden.

juist op deze bepaling had de appartementsgerechtigde in het ongelijk gesteld kunnen worden als hij de aangebrachte omleiding zonder toestemming van de vergadering heeft aangebracht (en vervolgens de rekening wil presenteren aan de VvE; hij had er zelf eigenlijk niets aan mogen doen!)

maar dat is in het geheel niet ter sprake gebracht.
misser, wil het programma inderdaad meer zijn dan amusement!, dan dient ook de inhoud volledig en correct te zijn.
van foute informatie wordt niemand wijzer.
dan gaat de educatie teloor.

Maar hij heeft niets aan het gemeenschappelijke veranderd, hij heeft iets veranderd in zijn privé woning. Dat zijn privé afvoer op een gegeven moment aansluit op die van de rest van de flat veranderd daar niets aan. En ook U vergeet even naar de rest van de artikels te kijken waarin staat dat het zelfs de plicht is van de flateigenaar defecten aan zelfs de vloer of dingen in die vloer, zolang dat hoort bij het onderhoud van zijn woning, tot zijn verantwoordelijkheid horen.

U heeft gelijk, een uitspraak hoort correct te zijn maar dan wel op de juiste gronden en die dingen die u erbij betrekt hebben op deze zaak geen betrekking.

en dan toch ook nog maar even reageren op peter van der vliet:
u lijkt er van uit te gaan dat wat u 'woning' noemt prive-eigendom is.
het grote misverstand over appartementen en appartementsrecht!!!
men is geen eigenaar van het appartement, men is eigenaar van een appartementsrecht.
Dat betekent dat men mede-eigenaar is van het hele gebouw en het recht heeft om een bepaalde gedeelte daarvan zelf, prive, te gebruiken en de gemeenschappelijke gedeelten en zaken uiteraard ook te mogen gebruiken.
dus in dit geval: je mag gebruik maken van het gezamenlijk riool, wel zo handig, want het ligt er al.
omdat men mede-eigenaar is van het hele gebouw, met alles er op en er aan, moet men ook meebetalen aan alle kosten die met dat hele gebouw en het in stand houden ervan samenhangen.
dat is het basisprincipe.
en dan zijn er soms (meestal kleine) uitzonderingen die apart beschreven worden in het splitsingsreglement, dat weer gebaseerd is op een Modelreglement.

Pagina's