Voor wat, hoort wat

Still van de Rijdende Rechter uitzending Voor wat, hoort wat
Voor wat, hoort wat, uitzending, 31 minuten
dinsdag 12 april 2016
Meneer Rispens uit Zuidhorn wil in zijn lege winkelpand graag appartementen maken met lichtkoepels op het dak. Alleen heeft Rispens over het dak niets te zeggen. Nu eisen voorzitter Feikje de Vries en de overige leden van de VVE dat meneer Rispens meebetaalt aan herstel op het dak. Rispens wil alleen meebetalen als hij zijn lichtkoepels mag plaatsen. Want: ‘voor wat, hoort wat’, zegt hij.
Ben je het eens met de uitspraak…
Zit jij met een conflict? Plaats het op het forum

Login via Facebook en laat hier je reactie achter

Reacties van voor 2016, u kunt niet meer reageren

Een leuke zaak, maar wie zijn billen brandt moet op de blaren zitten. De heer Rispens onderschat de democratische meerderheid van een VVE en heeft zichzelf in de voet geschoten door zichzelf buiten te sluiten bij het groot onderhoud van het dak in 2008, waarvan hij nu wel zou willen profiteren zonder alsnog aan het onderhoud mee te betalen.Beide partijen zouden er toch uit willen komen, maar dan zal de heer Rispens toch een flink toontje lager moeten zingen en nederigheid als wapen gebruiken. Met stroop vang je meer vliegen dan met azijn. Hij wil geen 2 appartementen bouwen voor de lol, maar om daaruit een behoorlijk inkomen te verwerven en hij boort dat zelf de grond in. Nu staan zijn panden te verinteresten dus pure kapitaalvernietiging. Zonder lichtkoepels is dat onmogelijk en met gebruik van het dakterras levert dat meer huur op. De heer moet eens minder alleen aan zijn eigen portemonnee denken. De andere eigenaren zullen voorzichtig met hem moeten zijn bij de volgende gesprekken, want anders gaan ze het schip in.

U laat zich te veel leiden door sentimenten die helaas wel vaak worden uitvergroot door de programmamakers.
Soms kun je wel 100 potten stroop neerzetten en is het enige dat je vangt heel veel vliegen, dan is azijn beter :-)
Het is voorts helemaal niet gezegd dat het onmogelijk blijft de panden te verhuren/verkopen zonder lichtkoepels. De deelname aan het programma kan ook een overweging zijn geweest van de heer Rispens om eens flink reclame voor het pand te maken op landelijke TV. Kennelijk zit er zowel een woon- als een bedrijfsbestemming op.

Het is wel onmogelijk, omdat er simpelweg licht van buiten MOET zijn om woning te mogen zijn. Dus geen licht geen woning zoals eigenlijk in de uitzending al is gesteld. Sentimenten ontbreken bij mij in deze.

Het is niet verboden te wonen in een woning zonder buitenlicht. 'Simpelweg' is geen juridische term en daarmee haalt u uw eigen bewering onderuit. Wie beweert die bewijst. U zult dus een wet moeten aanhalen waarin staat dat je niet mag wonen in een pand waar geen buitenlicht kan doordringen. Daarbij, de uitzending gezien hebbende, er zaten wel ramen in het winkelpand. Het realiseren van een appartement zonder directe lichtinval zal dan vast samenhangen met de indeling van de ruimte in verschillende appartementen. Die indeling is te wijzigen.
Een aantal opmerkingen van u zijn gebaseerd op sentimenten, zoals 'toontje lager zingen' en 'minder alleen aan zijn eigen portemonnee'. Dat doet allemaal niet ter zake.

Omdat je het maar niet wilt begrijpen en mijn woorden een uiterst merkwaardige betekenis geeft, heeft een voortzetting geen enkele zin.

Interessant verhaal.

Jammer dat er blijkbaar is geëist dat er gepraat moet worden over die koepels i.p.v. die beslissing bij mr Reid te leggen. Dat zou een duidelijker en bevredigender uitspraak hebben opgeleverd. Nu is de zaak eigenlijk onaf.

Gezien het feit dat het dakterras volgens de eigenaren niet als zodanig gebruikt wordt, maar alleen als vluchtroute en om ramen te wassen lijkt mij het billijk om die lichtkoepels toe te staan, alleen betwijfel ik ten zeerste of de eiser het recht heeft dit af te dwingen.
Het dak als terras gebruiken voor de nieuwe appartementen is niet bepaald een goed idee. Daar zitten veel te veel praktische bezwaren aan.

De titel van de zaak is " voor wat, hoort wat" en daar licht dan ook de route richting een oplossing. Rispens zal een redelijke vergoeding moeten betalen voor het plaatsen van de koepels. Misschien is het een idee dat af te spreken als ' zijn' deel van de eerdere renovatie en de toezegging in het vervolg ook aan het dak mee te betalen.

Ik snap overigens wel waarom dhr. Rispens het bij de VVE een beetje verbruid heeft, hij handelt en communiceert in dit geval niet heel handig.

Aan die 'wederpartij' wil ik nog even voorleggen dat het uit maatschappelijk oogpunt verstandig is om wel mee te werken aan koepels tegen een redelijke vergoeding. Dit omdat een leegstaande winkel nu niet bepaald bevorderlijk is voor de leefbaarheid in hun straat en eigenlijk ook niet voor de waarde van hun eigen panden.

Het vonnis geeft alle duidelijkheid over de koepels. Het is afgewezen door de rechter en praten kan altijd nog op vrijwillige basis. Inderdaad een (flinke) vergoeding voor het plaatsen van de koepels en ook dat bij lekkage van de koepels alleen de heer Rispens dat op zijn kosten en binnen een redelijke termijn moet repareren. Het dakterras is groot genoeg om door meer bewoners te laten gebruiken en ook daarvoor zal de heer Rispens de daaraan verbonden kosten van bijv. een notaris moeten betalen. Het was inderdaad niet verstandig om die doorgetrokken muur als balustrade van het terras te zien om onder betaling uit te komen, maar ja de ongebreidelde fantasie van de heer Rispens doet hem geen goed. Soms is een eventuele waardevermindering totaal ondergeschikt aan verkleining van de terrasoppervlakte en onderlinge sociale leefbaarheid. Meneer Rispens moet eens bij vissers informeren hoe je een kabeljauw vangt.

Het verhaal m.b.t. de koepels is afgedaan met een vraagje aan de VVE gedurende de zitting, blijkbaar was de formele eis dat er nog eens over gepraat moest worden. Allemaal een beetje gekunsteld.
De verbale eis was duidelijker, Rispens wilde lichtkoepels. Een antwoord van mr Reid over de vraag of hij daarvoor van de VVE medewerking kon afdwingen zou in het kader van het programma een stuk duidelijker zijn geweest en daarboven nog eens leerzaam.
Persoonlijk betwijfel ik zeer of het antwoord daarop ja zou zijn geweest, maar zeker weten doe ik dat dus nu niet.

Overigens begin ik , los van dit stukje, mr Reid steeds amusanter te vinden. Het stukje over waar die doorgetrokken gevel voor diende was fraai.

Als laatste wil ik nog opmerken dat wat mij betreft de ' schuld' van dit probleem niet volledig bij de eiser ligt. Ja, ik snap de frustraties van de VVE, maar daar leek ook een sausje van jaloezie overheen te zitten. Net als dhr Rispens dit anders had kunnen doen vind ik dat de leden van de VVE ook best iets meer hadden kunnen ' meedenken'. Zoals ik eerder al zei , het is ook in hun belang dat die winkelruimte niet te lang leegstaat en niet verpauperd.

De zaak is helemaal niet 'onaf'.
Rispens kan de lichtkoepels niet afdwingen.
Het dak werd wel degelijk gebruikt als recreatieplaats, niet slechts als een vluchtroute.
Eén blik op het terras en de investering in de inrichting ervan maakt dat al wel duidelijk.

Ik snap dat hij die koepels niet kan afdwingen, want, zoals mr Reid zei DAT WAS NIET GEËIST!
Wat ik zeg is dat het leuker, informatiever en concreter was geweest als dit wel was geëist en DAAR een uitspraak over was gedaan!

Wat betreft dat troosteloze dakterras, ik vond het er niet uitzien als iets dat veel word gebruikt..misschien een keer voor een sigaretje.. maar dat is een detail, dat doet er niet toe. Wat er voor de toekomst wel toe doet zijn twee dingen:

- Dhr Rispens kan NIKS afdwingen.
- Is de VVE instaat om over de boosheid heen te stappen en naar het algemeen belang te kijken en is dhr Rispens bereid netjes te betalen voor het zetten van die koepels?

Pagina's