Wordt Vervolgd - Eindeloos gezwam & Verwoest in Soest

Still van de Rijdende Rechter uitzending Wordt Vervolgd - Eindeloos gezwam & Verwoest in Soest
Wordt Vervolgd - Eindeloos gezwam & Verwoest in Soest, uitzending, 31 minuten
dinsdag 30 juni 2015
Categorie: 
Overige conflicten
De coniferen zijn het kind van de rekening. In Lage Zwaluwe beslist meester Visser dat de coniferenhaag tussen de familie Rouss en hun buren Marieke en René weg moet en plaats moet maken voor een gezamenlijke schutting. Jetske gaat kijken hoe de schutting er bij staat in Lage Zwaluwe. In Soest moet het rijtje vernielde coniferen definitief wijken die mevrouw Elisabeth heeft laten staan om haar matje tegen te kunnen uitkloppen. Haar buurvrouw kijkt tegen de sip hangende takken aan en krijgt gelijk als ze bij meester Visser eist dat de coniferen moeten verdwijnen. Maar zoals wel vaker in de Rijdende Rechter is te zien, blijkt dat er veel meer speelt tussen de buren dan ruzie over coniferen.
Zit jij met een conflict? Plaats het op het forum

Login via Facebook en laat hier je reactie achter

Reacties van voor 2016, u kunt niet meer reageren

Wat een bullebak.

Beste,

Ik heb weer genoten van deze laatste uitzending! Ik wil jullie een compliment geven voor de muziekkeuze, die ik vaak zeer goed vind. Ik ben musicus en muziekjournalist en het is opvallend dat er zulke kwalitatief goede muziek is gekozen bij de beelden.

Met veel groeten, Mattie Poels.

Aangaande Verwoest in Soest:
Over het beloop tijdens de slotopname 20/4 werd eerder al door mij geschreven op het Forum na de uitzending van 24 maart, bladzij 14. Het is heel spijtig dat Evelien weer met zwartmakerijen kwam. Direct al. Ditmaal werden mij pesterijen en een niet nakomen van afspraken in de schoenen geschoven. Waarom doet Evelien dat toch? Doet ze dat als dingen niet naar wens verlopen? Toen de coniferen en het opmeten van de erfgrens? En nu?? Nu, het feit dat ik mijn coniferen wilde laten verwijderen door een groenbedrijf dat eerder voor mij werkte, in plaats van door een bedrijf van haar keuze, dat ik niet kende?
Zwartmaken van mensen is oneerlijk en niet alleen een onprettig gebeuren voor de betreffende personen, maar uiteindelijk nog meer voor de zwartmaker zelf. Het is te hopen dat Evelien tot inzicht komt en daarmee gaat stoppen

De uitzending van 30/6 behoeft mijnerzijds nadere uitleg.
Er is met mij en Evelien, noch tussen IDTV en mij geen afspraak gemaakt aangaande het verwijderen van de coniferen, noch is daarvoor door IDTV overleg met mij gepleegd. Het betreft een afspraak tussen Evelien en IDTV, mijn coniferen te laten verwijderen door een onderhoudsbedrijf dat wel eens voor Evelien werkt. Van dat voornemen werd ik door IDTV per mail op de hoogte gesteld. Dit plan had echter mijn instemming niet, daar er bij mij voorkeur was dit werk door een groenbedrijf te laten doen dat wel eens voor mij werkt. Daarover heb ik tweemaal een mail gezonden naar IDTV, doch daarop geen reactie verkregen. De tijd ging dringen, ben vervolgens gewoon mijn weg gegaan met het werk dat door mij, op straffe van boete, voor 29 april moest worden gedaan. Mogelijk is door dit beloop de indruk bij de buurvrouw ontstaan dat ik mij niet aan afspraken hield, maar zo zie ik het niet. Ook heeft het niets met pesten van doen. Pesten ligt niet in mijn aard. Achteraf bezien was het goed dat dit voor de 20ste was gebeurd, daar het onderhoudsbedrijf, gewenst door Evelien (direct na de theesessie) met groot gerei en een grijper arriveerde om (niet uitgezonden) de overgebleven, laag afgezaagde, stronken (die nog verder afgewerkt gingen worden) er met wortels en al uit te gaan trekken. Ik voorzag, voor mijn rekening komende, kosten door het overhoop halen van betegelingen rondom en misschien ook schade aan ter plekke lopende leidingen en kon daar niet mee instemmen. Waarom wilde Evelien dit? Heeft ze de uitspraak van de rechter niet goed begrepen, dat de bomen niet weg hoefden vanwege de beworteling (bij haar twee tegels omhoog drukkend) doch door hun toetakeling voor het aanzien van de straat? Al met al voor mij weer een heel onprettig beloop tijdens de opnamen. Evenals de drukte om de slieten. Er waren in mijn achtertuin palen nodig voor draden om bramenplanten aan te binden (vorig jaar twee plantjes geplant) daar werden, afgelopen voorjaar, voorhanden zijnde wilgenslieten voor benut. Het is niet mijn bedoeling daar bomen uit te laten ontstaan. Dat wist Evelien! Waarom heisa daarover dan nog? Overigens werd het doel van die slieten in de uitzending niet duidelijk. Jammer!
Wordt vervolgt. Elizabeth.

Vervolg:
Hoe nu verder? Het is niet makkelijk om op goede voet met iemand verder te gaan, die zonder daar spijt van blijkt te hebben, middels het verkondigen van onechtheden rondom gebeurtenissen en een schrijven op het Forum (26/4), je in brede kring tracht zwart te maken.

Doch ook IDTV is niet vrij van het verkondigen van onjuistheden. Zie o.a. de aankondiging op dit Forum, daar werd gesteld dat we al zes jaar kibbelen over een waslijst van kwesties, nu veranderd in kibbelden al jaren. Dit is niet een juiste vermelding. Er was een geschil over mijn coniferen, die Evelien weg wilde hebben en ik behouden wilde of desnoods vervangen wilde door alternatief groen, om schaduw op de autostandplaats te houden dqn wel te herkrijgen (het valt niet mee, zeker als je ouder bent om 's middags, ten tijde van warmte 's zomers, te moeten gaan rijden in zo'n hete auto). Daar was geen overeenstemming over. De rest is van recente datum, behalve dan de berkenboom, die Evelien wel eens ter sprake had gebracht, maar ook dat was nog niet van zo heel erg lang. Bovendien is die boom in gezamenlijk eigendom met de buren aan de andere zijde.

Deze aanhef op het Forum kan gecorrigeerd worden. Bij deze doe ik een verzoek daartoe. Er was een geschil.

Dan het zeggen door Jetske (uitzending 24/3) dat ik ook nog eens last heb van een overhangende lat van een schuurtje. Dat is nimmer door mij gezegd. Bovendien wist ik niet of er een lat overhangend was. Het was enkel dat ik mij afvroeg of het tuinhuis van Evelien wel binnen de erfgrens stond. Dit nu kon opgemeten worden in het kader van de Rijdende Rechter. Doen toch dan? Nu weten we de grens. Ook het zeggen dat Evelien de coniferen weg wilde hebben en ik daar niets van wilde weten is niet geheel juist Het ging in wezen om schaduw op de autostandplaats door de reeds (om Evelien wat tegemoet te komen) afgetopte coniferen of door een alternatief daarvoor voldoende hoog groen. Dat zou makkelijk te verwezelijken zijn geweest door bijvoorbeeld de kale totempalen met klimop te laten begroeien (stekken van een heel mooie groene soort klimop waren mij ter beschikking) maar dat wilde Evelien niet. Totempalen gaan rotten werd opgemerkt door een deskundige. Ja, maar zo dikke (coniferen)stammen niet zo heel erg snel. Bovendien stonden er in de straat al, kunstig bewerkte, totems. Dat had ik natuurlijk moeten zeggen.
IDTV wist ervan dat de coniferen afgezaagd waren, was daarvan door mij op de hoogte gesteld. De aanvang in de film had daarom kunnen zijn: "Elizabeth heeft de coniferen reeds af laten zagen", wat correcter was geweest, dan:
"Nou breekt mijn klomp.....", alsof men daar niets van wist.
Wordt vervolgt. Elizabeth

En verder, ach het is film. Men laat mensen door vraagstellingen en/of opmerkingen dingen zeggen die ze niet voornemens waren te gaan vertellen. Bijvoorbeeld de man die vroeger als jong jochie naast mij gewoond heeft en als getuige voor de leeftijd van de coniferen was gevraagd; hij vertelde dat hij absoluut niet bang voor mij was. En de man gevraagd als vertegenwoordiging (naar het zich aanvankelijk liet aanzien nodig, gezien mijn toen nog onvoldoende hertelde rugklachten) gaf een verhandeling over ruzie. Deze man was geinformeerd over de geschilpunten. Maar ruzie? Daarvan was ik mij toen nog niet bewust. Dat kwam pas door het artikel, na de hoorzitting, in de Soester Courant: "Burenruzie Soest volledig ontleed". Is een geschil, dan wel zijn geschilpunten en/of zwartmakerij, hetzelfde als ruzie? Ook ik werd er als het ware naar toe geleid dingen te zeggen o.a. een boekje over Evelien open te gaan doen (althans zo werd het door mij ondervonden) doch dat ging stokken. Ik wilde mij daar niet over uiten, had daar geen behoefte aan en......buren moeten vrij naast elkaar kunnen leven. Maar men wil film maken en daar wil men, naast de conflictzaken, kennelijk persoonlijke dingen en emotie in. Jammer, als dit negatieve emotie is. Daar worden mensen die meedoen niet gelukkig door.
Overigens maken de medewerkers van het filmteam een vakbekwame indruk, inclusief Ivonne uit Bodegraven.

Desondanks miste de film van 30/6 kardinale dingen: bijvoorbeeld mijn reactie op zogenaamde pesterijen, dat ik het niet leuk vond dat Evelien zoiets zei. De functie van de slieten. Direct na de theesessie, de komst van het grote gerij met grijper om aan de stronken te gaan trekken en daarmee de wortels te verwijderen. En last but not least, het gevolg van de verwijderde coniferen: de auto in de zon.

Voor een uitzending is het inderdaad aardiger om met een (na alles, nu niet direct prettig zijnde)theesessie te eindigen (Evelien uitte zich hierover al op het Forum 24/3, bladzij 11 en 12), maar het laatste shot had vervolgens kunnen zijn: en de auto, die staat in de zon.

Dit waren dingen waarover ik mij wilde uiten. Elizabeth.

Dank je wel, Elizabeth. Ik had eerder gereageerd onder de eerste uitzending. Had gehoopt dat het ietsje meer dikke mik tussen jullie zou zijn geworden. Geeft niet. Het is altijd jammer als dingen niet goed uit de verf zijn gekomen. Het ga jullie beide buurvrouwen verder goed. Vriendelijke groeten.

herrie is herrie, Kinderterreur is vreselijk. Kinderen worden niet meer opgevoed. Schreeuwen hoort niet, ook niet van kinderen. Goede ouders leren hun kinderen rustig te spelen. En niet te schreeuwen. Ze hebben gelijk. Een tuin is geen pretpark.

Gelukkig kregen heer en mevr. Rouss het gelijk aan hun zijde.
Zoals religie meer en meer een vrijbrief lijkt te hebben om de meest walgelijke dingen te doen, zo lijkt datzelfde ook te gelden voor kinderen.
Het hysterische gekrijs, gejoel enz. van kinderen moet kunnen volgens mensen die zelf veel minder tolerant blijken te zijn.
De buurman van de heer Rouss (ik praat niet met een gek),die de conversatie Rouss/Visser gaat verstoren met zijn mobieltje als bel.
De buurvrouw van de Roussen die publiekelijk stemming zit te maken en de boel bewust zit op te juinen.
Gelukkig begreep meester Visser het wel en oordeelde juist en snel.

ik had er nog 5 bellen neergehangen.

: Albert, iedereen mag lawaai maken, bijvoorbeeld timmeren, zagen enzovoort. tot 22.00 u. s,avonds.

En zo vaak wordt een dergelijk zwembad nu ook weer niet gebruikt met ons Hollandse klimaat.

Pagina's