Zonverduistering

Still van de Rijdende Rechter uitzending Zonverduistering
Zonverduistering, uitzending, 30 minuten
dinsdag 10 maart 2015
Tags: 
Almere, bomen, gemeente, Jetske van den Elsen, Mr. Frank Visser, zonsverduistering
Mevrouw Spooren, meneer Doolaar en nog zeven andere bewoners nemen het op tegen de gemeente Almere. De bomen in hun wijk zorgen voor een ware zonsverduistering. Maar de gemeente vindt de bomenstructuur gezichtsbepalend. De bewoners eisen dat de bomen gekapt worden. Meester Visser neemt een kijkje in de duisternis.
Ben je het eens met de uitspraak…
Zit jij met een conflict? Plaats het op het forum

Login via Facebook en laat hier je reactie achter

Reacties van voor 2016, u kunt niet meer reageren

Wat een topper die wethouder!

Volledig met uitspraak eens. Gemeenten met een bomenplan zouden verplicht moeten worden om een paragraaf op te nemen in het plan om maatregelen te nemen indien bomen extreme overlast veoorzaken.
Hier in Utrecht is een boom inmiddels heiliger dan een heilige koe in India.
Als uit algemeen belang een boom die extreme overlast veroorzaakt niet gekapt zou mogen worden, zou het ook zo moeten zijn dat het algemeen belang ( de gemeente) de gedupeerden behoorlijk compenseeert.
Zo hebben we dat met zijn allen besloten in onze rechtstaat.

Dit gezegd hebbende, vind ik trouwens zowel de verweerder als de 2 eisers heel sympathiek overkomen, en bedoel ik mijn bericht dan ook niet als een aanval op de individuen in deze aflevering.

Jammer dat iedereen in almere nu kan eisen om bomen weg te halen. Ik zie veel problemen in almere voor de toekomst.

Jammer dat er echt een 'nimby' mentaliteit heerst in die straat

Eisen, misschien, maar de heer Huis zal er neem ik aan persoonlijk op toezien, dat dit niet zal worden toegewezen tenzij de wet en de rechter anders beslissen. Gezien de kosten zal men niet gauw naar de rechter stappen. Er is dus geen enkele reden om over de toekomst van de bomen in Almere somber te zijn.

Ik vind het schandalig dat de bomen moeten wijken. Een boom heeft een enorme waarde voor natuur en milieu waar wij allemaal afhankelijk van zijn. ik vind het bijzonder respectloos allemaal zoals met de natuur wordt omgegaan. Misschien moeten de eisers maar gaan verhuizen naar een woning met een balkon of dakterras daar heb je geen last van bomen. Maar dan komt er vanzelf wel weer een nieuwe klacht, de vogels misschien??? Bah...

Het is bijzonder moeilijk om een boom gekapt te krijgen en daar zorgt de wetgeving voor. De bomen zijn voldoende beschermd, dat een wildgroei van kappen niet zomaar zal plaatsvinden. We hebben het niet over een bos maar over 5 bomen (vervangbaar), die ernstig overlast veroorzaken. Derhalve geen enkele reden om de boomextremist uit te hangen.

De uitspraak is natuurlijk correct. Gelukkig erkent de heer Huis, dat ze in het jonge Almere nog veel te leren hebben. De heer Huis dient wel te weten, dat hij er zit bovenal voor het welbehagen en algemeen belang van de inwoners en niet voor het star uitvoeren van een oud bomenplan, dat blijkbaar de nodige aanpassing verdient. De bomenplancommissie miste een deskundige, want anders zou er op die plek een geschikter soort bomen aangeplant zijn, want een goede boomdeskundige zou deze problemen hebben voorzien en deze soort bomen hebben afgeraden.

Wat betekent een nimby mentaliteit?........snap er geen 'hout' van

NIMBY : Not In My BackYard.

Betekent dat mensen ALLEEN naar hun eigen belang kijken en het algemeen belang of de lange termijn gevolgen negeren.

Pagina's